امروز : 01 بهمن 1396

 

می گویند ذهن کودکی تیز است و در کودکی هر تصویری ببینی برای همیشه تا ابد در ذهنت ماندگار می شود.

 

پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر» kassitkhabar.ir:

عبدالرضا شهبازی

به گزارش کاسیت خبر؛ تصاویر هر چند تلخ و شیرین در بایگانی ذهنت ماندگار و در ایام دیگر این تصاویر بروز رسانی و بعضی مواقع چون پرده ای سینمایی از جلوی چشمت عبور می کند و همین می شود نوستالوژی انسان.
گاهی سخت است موضعی را بیان کنی . شرمت می آید از گفتن. می گویی نکند خدایی نکرده این حرفی که می زنم باعث انحراف ذهن و زبان کسی نشود. بعد دوباره بر می گردی به رسالتت که نوشتن است و گفتن و دریغ گویی می شوی بین گفتن و نگفتن. دلت می لرزد و زبانت یارای گفتن نیست.
راه دوری نروم و خارج نشوم از موضوع، حکایت زنبیل بود و نقش آن در تاریخ ما.
کمتر از ده سال داشتم. بین جاده خرم آباد و پلدختر از بستگانم قهوه خانه ای داشتند که از طریق آن برای خانواده شان امرار معاش می کردند.این سخن بر می گردد به پیش از انقلاب شاید سال های ۱۳۵۵ و یا ۱۳۵۶ بود. تابستان های گرم آن روز گاران را بعضی مواقع در قهوه خانه سپری می کردم. مثل همه کودکان و نوجوانان آن روز گاران که تعطیلات را درس زندگی می آموختن و خود را در کوره عملی زندگی آبدیده می کردند. اکثرا تابستان ها را کار می کردند.
بگذریم از این قصه و حکایت که خود فرصت دیگری می خواهد.
این همه روده درازی کردم تا  با شرم بگویم که زنبیل قرمز در ذهن کودکانه آن روزگار من چه نقشی  به جای  گذاشته است.
در همان ایام و روزگاران زنانی را می دیدم که همراه راننده های ماشین های  سنگین که در حال تردد بودند با زنبیل های قرمز گاهی برای خوردن ناهار و یا شام به همراه راننده گان به قهوه خانه می آمدند.
روزی از سر کنجکاوی از یکی از کارگران قهوه خانه پرسیدم حکایت این زنان و زنبیل های قرمز چیست نگاهی به من کرد و کنجکاوی کودکانه ام را ندیده گرفت و با لبخندی از  جواب دادن طفره رفت.
گذشت سال های زیادی از آن ایام و بعدها فهمیدم آن زنان  با زنبیل های قرمز برای امرار معاش تن به خود فروشی داده اند.
✅ به دنبال هم پوشانی دو موضوع با یک نگاه نیستم. اما چند وقت پیش  در فضای مجازی تصاویری از  زنبیل قرمز دیدم که دوباره مرا به سال های کودکی برد. این بار دیگر حکایت از زن تن فروشی برای ادامه حیاتش نبود. جابجایی پرونده ای  بود که نشات گرفته از دولت پاک دستان بود. حال این سئوال این بار  این گونه کنجکاوی مرا غلغلک داده که چرا زنبیل قرمز، امیدوارم حکایت زنبیل قرمز امروز مرا به زنبیل قرمز کودکی هایم حواله ندهد . چرا که مردان امروز در دولت  پاک دستان به اندازه کافی دارند. و زنبیل قرمز  امروز نماد چه چیزی است؟
امیدوارم فرقه زنبیلیه در  حال شکل گیری نباشد و این زنبیل تنها برای جلب توجه  مردم باشد برای دیدن!


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بالا