امروز : 05 فروردين 1396


عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی استان لرستان از برنامه‌های این شورا درخصوص ترویج فرهنگ لری به عنوان عملکرد مثبت آن یاد کرد.

 

پايگاه تحليلي "کاسيت خبر"kassitkhabar.ir

به گزارش کاسيت خبر، محمد بیرانوندی درباره عملکرد شورای فرهنگ عمومی استان لرستان گفت: هم مسائل مبتلابه استان و هم مسائل کلان کشوری در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان لرستان مطرح می‌شود و قرار بر این است که جهت‌گیری استان نسبت به مسائل کلان و خرد حوزه فرهنگ در این جلسات تعریف شود.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس  شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی استان لرستان، افزود: معمولاً شورا در حوزه مسائل مختلف فرهنگی نشست‌ها و مصوبات خوبی در امور هنرهای بومی و هنرهای کلان داشته و تقریبا می‌توان گفت اتفاقات خوبی رخ داده است.

رییس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه نشست‌های شورای فرهنگ عمومی استان لرستان به صورت منظم برگزار می‌شود، ادامه داد: در نشست‌های اخیر شورا مسائلی در مورد ترویج فرهنگ لری و همچنین مسائل پیرامون نوروز مطرح شد که می‌تواند فرصت مناسبی برای انتقال فرهنگ به سایر مهمانانی و گردشگرانی که از این مسیر(لرستان) می‌گذرند، باشد.

وی خروجی عملکرد شورای فرهنگ عمومی استان لرستان را مناسب خواند و در مورد آن توصیح داد: سعی می‌شود برای مهمانان نوروزی و مسافرانی که به صورت گذری از لرستان عبور می‌کنند، بسته‌های فرهنگی فراهم شود تا از این طریق تبادل فرهنگی داشته باشیم.

بیرانوندی افزود: در بخش موسیقی لرستان، شورای فرهنگ عمومی استان دوسه نشست خوب داشت و در مورد کم و کیف برنامه‌های مختلف این حوزه به‌ویژه اجرای گروه ارکستر ملی در سالن وزارت فرهنگ در اسفند ماه بحث و تبادل نظر شد؛ ضمن آنکه پیش از این نیز اعضای شورا چند جلسه و نشست با اهالی هنر لر داشتند و همایون شجریان نیز به یکی از این جلسات دعوت شد.

 نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس با بیان اینکه در جلسات شورا در مورد سبک زندگی، مشاهیر و اسطوره‌ها و سایر مسائل هنری بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد، ادامه داد: در حوزه هنرهای مختلف چند خروجی از جمله نمایشگاه نقاشی و خط و ... داشتیم؛ همچنین یکی دو جلسه پیرامون حوزه جوانان در شورا تشکیل شد و دعوت ویژه‌ از زوج‌های هنرمند جزء برنامه‌های آتی شورا است./خبرگزاری خانه ملت

 

 

يادش بخير آن روز ها كه در آستانه ي نوروز شوروهواي ديگري بود و همبستگی و هم اندیشی را در نگا ه هاي مهربان همديگر به زيبايي پي مي گرفتند .

 

پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر»kassitkhabar.ir


مهر علی شرفی
سرسال نو هرمز فرودين                            بر آسوده از رنج تن، دل زكين
به جمشيد بر گوهر افشاندند                     مر آن روز را روز نو خواندند    
چنين روز از فرخ روزگار                              بمانده از آن خسروان يادگار      
                                                                             فردوسي كبير
دست هاي مادران تلاشگر با پخت نان هاي ساجي فضاي عطر آگيني را ايجاد مي كردند .اين هيجان بچه ها را به وجد مي آورد و عيدي پدر و مادرها و بزرگترها آنها را غرق در شادي مي كرد .آنگاه گياه بام ها مي روييد و برف روبي سر سخت زمستان و قند يل ها را تداعي مي نمود روزگار عجيبي بود به گونه اي كه گويي سر گذشت ايرانيان را با همه ي تلخ كامي ها ، دشواري ها و جان فشاني ها در گذر گاه تاريخ نشان می داد.در اين روان گويي و خرد باوري نوروز مانند آينه اي از باورها «درد هاي مشترك » را فرياد مي زد. بر اين پايه نوروز فقط به روزگاران سر خوشي اشاره ندارد بلكه آواي گرانبار تير آرش و شيهه ي اسب آريو برزن ها را در پاسداشت استقلال ايران با قصه هاي كهن گره مي زند .اين قصه گوي پير و خردمند ويراني تن ماني و مزدك را با اراده ي پولادين يعقوب ليث صفاري و نفس هاي پاك شور آفرينان شهيد به نجواي درون مي سپارد .از طرفي كام خشك انديشان نا باور را در تيره گي ها فرو مي برد.اما كهن باورهاي ملي در روزگاران خاكستري و غبار آلود گم نمي شوند.اين اسپيت نامه ها (جشن ها) رويش نو انديشي ديگري است كه راز نا مهرباني هاي بي پايه را آشكار مي سازد و محور كار دهقانان است. از طرفي نوروز با درون مايه هاي مختلف و بستري مناسب براي هم انديشي عميقي در جهت آموزشي غني به خانواده ها و جوانان محسوب مي گردد. این یاد مان های ماندگار کسانی را که دنیای ترس و هراس آلود را در هم فر ریختند و سپاس نامه ی تاریخ را بر بلندای فکر انسان ها به جای گذاشته اند یاد آوری می نماید.


اگر چه تاكنون حق مطلب را در اين بستر فراهم نكرده ايم. اماامروزه نقش اساتيد، آموزگارن در اين مسير بسيار كار ساز است اگر چه گاهی کسانی «خرد را بر کف دست ها به تاراج می برند» .بر اين پايه معلمان كه نقش آگاهي دهنده وبا شناختي كه دارند زبان گوياي فرهنگ ايراني و روشنگر پيوند هاي قومي هستند .پس نوروز يك يادمان ساختگي نيست اما زماني بالنده و شكوفا مي شود كه بتوانيم همپاي انبوه دردها و ناگواري ها با گام هاي اراده ي خود بيدادگري ها و خود كامگي را در دل افسانه ها نقد نماييم و به نتيجه برسانيم .اكنون كه خيلي ازقصه هاو داستانها به فراموشي سپرده شده اند چه بايد كرد؟
آيا برخي جوانان امروزي با سر گرمي هاي كاذب و فريبنده كه به طعم تنباكوهاي ميوه اي دل بسته اند  مي توانند از دام ها و سكوت مرگبار بعضي از مسئولين به سلامت عبور نمايند؟چرا هر روز خسته و نوميد در سنگلاخ بي بنياد كاسبكارانه ي ماران مرموز گام مي نهند؟در پي اين موارد چنين تباهي آشكاري برازنده ي پايه هاي فكري ما ايرانيان نيست .در اين گذر نوروز فراغتي از آن همه غبارها و فرسودگي هاي كامكارانه ي زندگي رنج آلود است.اين پرسشگري و داد خواهي در وا ژه گان كليدي انديشه ي ايراني حضور دارد .در اين دنياي ستايش گونه مر دماني هستند كه بر فرهنگ و دستاورد هاي ديرينه ي ما ايرانيان انگشت تعجب مي گزند و یکی از گذر واژه هایی که ذهن ها را به تکاپوی اندیشه وا می دارد نوروز است.


 از طرفی مي دانند كه در پيكره ادبيات پارسي خرد و دگر باوري، دين باوري و ستيز با نابساماني موج مي زند .اين گستره ي مواج در آستانه اي مانند نوروز براي جمود و تحجر سهمنا ک است .كه بايد گفت آيا كسي مانند فردوسي شاعر خرد و حماسه بینش انسانها را جستجو كرده است؟او نورز را ارج می نهد و تحو ل و دادخواهی را زینت پایه ی فکری خود که خرد است قرار می دهد و این موضوع ملی در آثار شاعران و نویسندگان نمودی عینی دارد.آيا آن هارا بدرستي شناخته ايم ؟بر اين باور نوروز چكيد ه ي باورها و خواستنها و توانستن هاست. اين نكته سنجی ها با راست گفتاري و پويايي گذشته ي ما ايرانيان عجين است و به ما مي آموزد كه روزگار تنها جاي امن و آسايش نيست و هنر ما اين است كه به قول صادق هدايت بدانيم جو هر روح و اراده فكر است و اين اراده در باور همديگر و ارج نهادن به ذهن هاي فرهيخته فولاد آبداده مي شود.


در اين راستا كليد واژ ه ي نوروز انگيزه هاي انساني و حركتي رو به جلوست زيرا جشن ها و سنت هاي ماندگار اگر با تجملات و بيهودگي آميخته نشوند كاركرد فرهنگي روشني دارند و داد خواهي ايرانيان را به خوبي نشان مي دهد .با اين حال اگر ما نتوانيم نوروز را خوب معرفي كنيم در رنگارنگي سر در مغازه ها خلاصه مي شود در حاليكه درون مايه، قالب و پيام نوروز احترام متقابل و آسايش است .در اين روند دشوار ما بايد راز هزاران كساني را كه وطن را به زيبايي شناخته اند و سير تاريخي نبرد با بد انديشي بيكانه تصوير كرده اند بشناسانيم .اگر ما نتوانيم قصه ي آرش را در شعر كسرايي در باورهاي امروزي قرار دهيم نوروز هم مانند اين همه روز به عبث و سر سري رنگ مي بازد تازه شايد هم مايه ي گمراهي شود.آنچه روشن است ما نتوانسته ايم غناي فرهنگي و ؟ با اين نگرش يكي از مهم ترين پيام هاي نوروز نشان دادن غيرت و اراده ي ما ايرانيان است داشته هاي خودمان را درپيكره ي ملي و گرامي داشت هاي تاريخي به درستي معرفي نماييم .دليل اين موضوع در خلق اسطوره هاي كار ساز است اگر ايرانيان انديشه اي سترگ ندارند چگونه اسطوره ي «زال سپيد موي» را خلق كرده اند و چگونه سام نريمان را در تنگناي زمان و به هنگام آفريدند و راز اسپيت نامه هاي (جشن هاي)ايراني مانند يلدا، مهرگان ونبرد كاوه در آفرينش هاي اجتماعي و و آيين هاي مهر را در قطره هاي اشك كدامين استعداد كه سر بر بالين خاك نهاده و قرباني مشتي منفعت طلب در گذر روزگار شده اند جستجو نماييم ؟ پس چه كسي بايد پاسخ ذهن هايي كه اين ها را تبلور انديشه قرار داده اند دهد؟ آنگاه راز مرگ سهراب را به دست پدرش كالبد شكافي نمايد .اما نوروز كليدي است كه مي تواند بد آهنگي روزگاران شوم را شرح دهد .وقتي نسل فردا با درون مايه ي قصه ها، افسانه ها و اسطوره ها بيگانه باشد بي گمان از هويت خود دور مي ماند و به جاي شگفتي آشفتگي پديد مي آيد كه براي افق هاي دور زهرناك است.پس به نوعي همه ي اين ها آستانه ي تحول و نمودي از آرمان شهر ما هستند زيرا در اين هنگامه هاست كه چهره ي فريب و نيرنگ و ذبح فكري عيان مي شود.يكي از مهم ترين آسيب هاي اجتماعي جامعه ي كنوني ما اين است كه ناباورانه قصه ها، رازها، و گويش ها و ادبيات شفاهي ما در حال نابودي است.همان سينه هاي خزانه اي كه روزگاري دست مايه ي فكري ما در شرايط تلخ بودند .امروزه از افتخارات نيروي معاصرما (لرها) اين است كه با بچه هاي خود فارسي حرف بزنیم در حاليكه « مرگ يك واژه و يا يك گويش اصيل و دست نخورده برابر با مرگ يك انديشه ي كارساز و يك انسان است» .زيرا همانقدر كه يك انسان مي تواند سازنده باشد يك واژه و يك عبارت هم اگر بدرستي تبار شناسي و كالبد شكافي شود براي خود پيام هايي دارد كه مي تواند جهاني را دگرگون نمايد وبه قول خداوندگار عشق عرفان مولوي عالمي را يك سخن ويران كند»بنا براين بايد گفت چه كساني وبر چه اساسي فرهنگ دير پاي ما را به باد تمسخر گرفته اند ؟با اين تحليل بايد بپذيريم كه نوروز تجلي اراده ي فكري و پايه اي براي يك اصلاح محسوب مي گردد و هيچ ترفند و زد و بندي نمي تواند جايگاه اين رويش و خرد باوري را بگيرد چراكه چشم زدي به ساختارهاي فكري فرهيخته و فرزانگي اقوام ايراني دارد در اين نوشتار كوتاه متوجه خواهيم شد كه نه تنها نوروز بلكه امرداد هاي اهورايي هنوز نا شناخته هستند و اگر هم اندك نامي دارند در غبار تجمل فرو رفته اند بر اين اساس اگر واژه ي نوروز سلاخي شود فرهنگ يك ملت به گور خوابي سپرده مي شود و اين زيبند ه ي ما ايرانيان نيست.


نا چاريم شعله هاي آفتاب را پي بگيريم و خرد نامه ي خود را با محتوايي غني در يك درسنامه ي مبتني بر ستيز با جهل و نا بخردي قرار دهيم .در اين گذر اين ايرانيان هستند كه حرف براي گفتن دارند به عنوان مثال اين ماني بود كه براي اولين بار آيين دست دادن با دست راست را پي نهاد و به خشونت اعتقادي نداشت و صلح جويي را اساس كار خود قرار داده بود .در چنين فرهنگي نوروز شكل مي گيرد و يادمان خلاقيت ها و نبوغ انديشه ي ايراني است .با اين بيان كساني كه هنر ايراني را به هيچ مي گيرند دچار كج راهه شده اند.پس زيبايي نوروز فقط در خريد تناقلات و تن پوش هاي مصرفي نيست و   نمي توان درايت و تدبير مردم خود را در سليقه ا ي بي اساس گم نماييم .بلكه نوروز كانون يك انديشه ي مترقي در پيوند با بنياد آن است كه با نبض تاريخ وبا نام جمشيد پي ريزي شده است. در اين آستا نه ي مردم پسند خرد جمعي و نبوغ برقراري ارتباط با مردم وجود دارد .اين سنت ماندگار پيام روزگاران كهن را در بر دارد و گستره ي ژرفي است براي زودودن دلتنگي ها و فناي تحجر خميري انديشه هاي دگما تيك و درمانده اي كه جز پيش پاي خود را نمي توانند ببينند اما فروهرهاي ايراني پيام شادي و تحول را بر اين سرزمين باستاني دست افشاني خواهند كرد و برشادا بي، خرمي و پاكي طبيعت و سبزه هايش ارج مي نهند و طراوت و سرسبزي را شادمانه ي روز هاي نو مي دانند. براين پايه نگهداري درختان و گل ها نمود عيني ادعايي است كه از فرهنگ دير پاي خود داريم. اميد آنكه نوروز فرخنده را گرامي داريم .در پايان يادي از شاعر معاصر كسرايي بر اين نوشتار حق اوست كه مي گويد:
تا شب نوروز
خرمي در خانه ي ما پا گذارد
زندگي بركت پذيرد با شگون خويش
بشكفد در ما و سر سبزي بر آرد

 


تاکنون طی دو سال گذشته برای پیشگیری و احیاسازی مهم‌ترین گونه گیاهی بلوط اعتباری تخصیص داده نشده‌ است و جنگل‎های لرستان به فراموشی سپرده شده اند.

 

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir

 

به گزارش کاسیت خبر، حدود یک‌میلیون و 200 هزار هکتار از مساحت استان لرستان پوشیده از جنگل است که این جنگل‌های حوزه رویشی زاگرس از با ارزش‌ترین ذخایر جنگلی جهان است، مهم‌ترین گونه گیاهی در جنگل‌های لرستان بلوط است، این درختان نقش بالایی در اکولوژیستی دارند و منابع مهمی برای حفظ آب و خاک محسوب می‌شوند.

بلوط درخت بومی در مناطق معتدله است که در ایران در جنگل‌های کردستان، لرستان و کهکیلویه می‌روید، ارتفاع این درخت در برخی نواحی تا 50 متر و قطر تنه آن به سه متر نیز می‌رسد، برگ‌های درخت بلوط پنجه‌ای و مانند انگشتان دست است.

از رخدادهای تلخی که در سال‌های اخیر در جنگل‌های زاگرس درحال رخ دادن بوده و هر روزه بر وسعت آن افزوده می‌شود، زوال یا خشکیدگی بلوط است، براساس اطلاعات موجود سالانه صدها هکتار از درختان بلوط در مناطق مختلف کشور به ویژه جنگل‌های منطقه زاگرس دچار زوال و نابودی می‌شوند، جنگل‌های لرستان از سال 1388 دچار بیماری و خسارت شده‌اند که بخشی از این بیماری متوجه عوامل انسانی و بخشی نیز به دلیل عوامل بیولوژیکی است.

بلوط در فرهنگ ما لرها واژه مقدسی است، به گونه‌ای که در قدیم چراغ شب‌های درازمان، پرچین کپرهایمان، تیر سقف کومه‌هایمان، سایه کول‌ها، آتش اجاق‌ها و ... از برگ و چوب درخت بلوط تهیه می‌شد و در بحران‌های قحطی نان ِگندم و جُو «کلوا» نان تیره بلوط آخرین پناهگاه شیران گرسنه‌ای بود که پنجه در پنجه مرگ می‌زدند.

با وجود اهمیت چنین گونه گیاهی ارزشمند در استان لرستان و عدم توجه مسئولان کشوری به اختصاص بودجه‎های در نظر گرفته شده، برای پیشگیری از زوال بلوط‎های این استان در این زمینه با یکی از شهروندان لرستانی گفت‌و گو می‌کنیم.

عیسی رحمتی یکی از شهروندان لرستانی گفت: درختان بلوط از دیرباز برای مردم لرستان ارزشمند بوده، به گونه‎ای که در زمان‌های گذشته از این گونه با ارزش استفاده‌های زیاد و مختلفی شده است.

وی افزود: متاسفانه از سال‎های گذشته ما شاهد زوال درختان بلوط در استان لرستان بوده‎ایم که این موضوع برای مردم این استان که درختان بلوط را مامنی برایی آرامش خود دانسته، بسیار نگران‌کننده بوده است.

این شهروند لرستانی ادامه داد: مردم استان لرستان علاقه بسیار زیادی به جنگل‌ها و گونه‌های گیاهی دارند، زیرا ما از کودکی در سایه این درختان رشد کرده‌ایم و نابودی آنها را نابود شدن خود می‌دانیم، این در حالی است که متاسفانه با وجود تلاش اداره منابع طبیعی لرستان به احیای درختان بلوط، اما متاسفانه مسئولان کشوری اختصاص بودجه به استان را به فراموشی می‌سپارند.

در ادامه کارشناس ارشد منابع طبیعی گفت: امروز ما شاهد آن هستیم که توسعه فضای سبز شهری به ویژه جنگل‎های بلوط در استان لرستان در جهت کاهش آلودگی‌های شیمیایی هوای شهرها در کنار عواملی همچون ایجاد منابع گذران اوقات فراغت برای شهروندان ازجمله ضروریات زندگی شهرنشینی است.

پیام عالیخانی ادامه داد: اگر ما بخواهیم در جهت امان ماندن از آلودگی‌های مختلف مانند آب و هوا، جذب گرد و غبار، افزایش رطوبت نسبی و... باید گسترش فضای سبز و احیای جنگل‎ها به ویژه درختان بلوط را در اولویت کاری خود قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اثرات فضای سبز درون شهرها باعث شده، تا زندگی‌کردن در جامعه شهری و صنعتی‌ شده را برای انسان قابل تحمل کند.

این کارشناس منابع طبیعی یادآور شد: 23 گونه بلوط در ایران وجود دارد که رویشگاه بیش‌تر آن‌ها زاگرس است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در زمینه موضوع خشکیدگی درختان بلوط اظهار کرد: در سطح زاگرس بیش از یک میلیون هکتار از جنگل‌های ما دچار خشکیدگی شده است که در همین زمینه موافقت‌نامه‌ای با هیئت دولت منعقد شده است، مبنی بر اینکه هر ساله اعتباری در اختیار منابع طبیعی برای پیشگیری از خشکیدگی درختان بلوط در نظر گرفته شود.

نجفی عنوان کرد: در زمینه کاشت نهال نو و پیشگیری از خشکیدگی درختان بلوط نیز برای کل کشور اعتباری بالغ بر 25 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که تنها در سال 93 نصف آن تخصیص داده شده است.

وی خاطرنشان کرد:800 میلیون تومان در سال 93 در اختیار منابع طبیعی لرستان قرار گرفته که نهالستان بام این استان از محل اعتبارات خشکیدگی درختان بلوط بوده و در این راستا سامانه‌هایی در لرستان شناسایی شده است.

نجفی بیان کرد: 550 هزار هکتار از سطح جنگل‌های ما دچار خشکیدگی شده است و طرح جمع‌آوری و ارسال آمار دقیق به کشور نیز اجرا شده است که متاسفانه به علت کمبود اعتبارات تاکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است و تاکنون تنها در سال 93 نصف مبلغ برنامه‎ریزی شده، تخصیص داده شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان خاطرنشان کرد: امروز عوامل اصلی خشکیدگی به طور دقیق در کشور شناسایی نشده است، اما عواملی مانند ریزگردها، تغییر اقلیم، گرم‌شدن کره زمین و ... از جمله عوامل شناخته شده برای خشکیدگی درختان بلوط در سطح استان لرستان توسط کارشناسان شناسایی شده است.

نجفی تصریح کرد: بنا بوده است که هر سال مبلغ در نظر گرفته شده به استان‌ها ارائه داده شود که متاسفانه تاکنون این موضوع عملی نشده است.

معاون منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در ارتباط با خشکیدگی درختان بلوط به خبرنگار گفت: خشکیدگی یک پدیده جهانی است که متاسفانه در سال‌های گذشته تاکنون استان لرستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

بهاروند خاطرنشان کرد: کارگروه متخصص جنگل در استان لرستان برای موضوع شناسایی عوامل و رویشگاه‌های خشکیدگی بلوط فعال است که در زمان‌های مختلف برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه 550 هزار هکتار از جنگل‌های ما تحت تأثیر خشکیدگی قرار گرفته است، افزود: بخشی از این مناطق در حد یک تا 25 درصد دچار خشکیدگی شده این در حالی است که در بخش‌هایی مانند کوهدشت، پلدختر و چگنی خشکیدگی بیشتر و عمیق‌تر بوده است در این کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان ادامه داد: هم اکنون پنج کانون آلودگی در سطح استان لرستان برای مقابله با خشکیدگی بلوط فعال شده که این کارگروه‌ها موضوع‌هایی مانند مقابله با بیماری‌های ذغالی که یک نوع قارچ بلوطی است و باعث زوال درختان بلوط است، را مورد بررسی قرار می‌دهند.

معاون منابعی طبیعی و آبخیزداری لرستان خاطرنشان کرد: اقدامات احیای درختان بلوط در استان لرستان در حال اجرا و پیگیری می‌شود.

این کارشناس منابعی طبیعی اظهار کرد: عملیات احیای مقابله و پاکسازی مناطقی که خشکیده شده‌اند، به ویژه درختان بلوط یکی از برنامه‌های است که ما به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده‌ایم، این در حالی است که اعتبارات لازم باید تخصیص داده شوند./ فارس

 

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir:

سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در حالی برگزار شد و به پایان رسید که در لحظه لحظه زمان برگزاری با درخشش هنرمندان لر تبار همراه بود. از افتخار آفرینی همیشگی هنرمندان نامی چون مسعود رایگان، غلامحسین لطفی، کورش نریمانی، محمد امیر یاراحمدی، مهدی کوشکی و دیگر اصحاب لر زبان تئاتر ایران زمین که بگذریم. به حضور چشم گیر مصطفی کوشکی ، امین ابراهیمی و احسان ملکی در دو بخش مهم این جشنواره میرسیم که علاوه بر تحسین مخاطبین تقریباً در ۷۰ درصد بخش های جشنواره کاندیدای دریافت جایزه جشنواره و در روز اختتامیه یک در میان حائز عناوین برتر جشنواره شدند. این نکته جای بسی امیدواری و خوشحالی دارد. اما در سوی دیگر با توجه به امکانات و توجهات کم مسئولین هنری استان در آینده نگران کننده است. مدیرانی که علاوه بر هزینه های تولید تئاتری فاخر و شاخص زحمات چندماهه گروههای هنری را نادیده میگیرند و تنها چشم به بیلان کاری دوخته اند. از این رو ضمن تبریک به جامعه تئاتر ایران و بالخص لرستان و مردم فهیم این خطه که همواره دغدغه فرهنگی و هنری دارند.

دلنوشته ای از امیر دلفانی، از دیگر هنرمندان و فارغ التحصیل تئاتر خطاب به مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان می پردازیم که مطالعه ش خالی از لطف نیست.

جناب حنان سلام
روی صحبتم با شما و دیگر مدیران ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان‌هاست
از این رو شما را مخاطب قرار میدهم که نام دیگر عزیزان را در خاطر ندارم و با اینکه جست و جو در فضای مجازی این فرصت را به من خواهد داد تا نام تک تک همکارنتان را در این دلنوشته بیاورم اما ترجیح میدهم نام شما آن بالا چون ستاره ای بدرخشد!!!
همانگونه که دوست دارید.
جناب حنان مدیریت فرهنگی را به یقین شما از من کمترین بهتر می شناسید اما بد نیست کمی با عملکرد خود در سالیان نشستن بر کرسی مدیریت فرهنگ و هنر استان زرخیزم آشنا شوید.
شاید بهتر بود اگر شما به سخنران بودن خود قانع می شدید و با سخنرانی های پر از شورتان هم نسلان و دوست دارن را به وجد می آوردید.
اما افسوس که آنچه در سخن می گویید در عمل نمی یابیم.
امروز هنرمندان محروم از محبت های شما که شاید درصد کمی از آنها را حتی دیده باشید در بزرگترین رویداد تئاتری ایران همچون ستاره درخشیدند . آیا برای شما اهمیت دارد؟
آیا تاکنون تماسی تلفنی حداقل با کارگردانان این آثار داشته اید؟ یا پرس و جوی احوال هنرمندانی که خادم آنها هستید را کثر شان میدانید!!!
آیا تاکنون از کنار هنرمندان با لبخند عبور کرده اید؟ یا دور از جان شیرینتان لبخند را به فراموشی سپرده اید و شیفته این هستید که در مراسمات هنری با جمع کثیری از اطرافیان بله قربان گو در صف اول بنشینید و بعد پشت تریبون درس اخلاق و آزادگی بدهید و سعی کنید خود را آنگونه جلوه دهید که ابداً نیستید؟؟؟؟
به شما بر خورد جناب؟
به ما هم بر می خورد وقتی کارشناسان هنری شما با بی کفایتی حق مسلم هنرمندان تئاتر را با بی تدبیری شما لگدمال میکنند و شما ککتان نمی گزد.
به ما اهانت می شود وقتی هنرمندان هم نسلمان را مجبور به فریاد زدن میکنید. آن هم نه برای عربده کشی ، بلکه برای گرفتن حق همیشه به فنا رفته اشان...
تدبیرتان کجاست؟؟؟
امید دادن و حمایتتان در کدام کرسی سیاسی جای خوش کرده؟
فراموش کرده اید که شما به عنوان یکی از ارکان دولت تدبیر و امید در این پست جولان میدهید؟
اعتدالتان کجاست وقتی همواره خود را ارباب و هنرمند را نه حتی ارباب رجوع بلکه رعیت می پندارید؟؟
دوره خان و خان بازی خیلی وقت پیش ها به سر آمده که ای کاش شما حتی در حد یک خان برخورد میکردید.
شما حق ندارید از موفقیت مروارید های تئاتر ایالت من به خود ببالید.
نه!!!
شما به هیچ عنوان نمی توانید خود را بانی این موفقیت که تنها از اندیشه های والای هنرمند لر زبان حاصل شده شریک بدانید. چرا که کوچکترین اشتراکی بین ما نیست.
ما خوشحال شدیم وقتی شنیدیم یک انسان آزاد و آزاده مدیر جمع دوستانه و هنری ما می شود.
آیا شما واقعاً آزادید؟؟؟
تفرقه افکنان اطرافتان روز به روز بی شمار تر می شوند و هنرمندان روز به روز بیشتر کوچ میکنند و شما چون کبکی سر به برف زمستانی کرده اید. شما قهر را به جامعه هنری لرستان هدیه کردید.
همیشه هم درد فقط نبود بودجه است. نه جناب حنان بودجه بخش اندکی از این قصه است که وسعت رود سیمره طولانی است.
احترام و نگاه داشتن حرمت ها که رکن اصلی فرهنگ است در هنر لرستان زمینم از دست رفته مدیریت فرهنگ عزیزم.
کاش به جای اینکه از هنرمندان و کارکنانتان درخواست تمجید داشته باشید تا دیر نشده آشتی را به آن ساختمان همیشه کهنه فرهنگ و ارشاد اسلامی برگردانید.

در پناه حق باشید


امیر دلفانی 

کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر

 

اختصاصی/ هرچند وقت یک‌بار، در گوشه‌ای از ایران به بهانه‌ی آبگیری و افتتاح سدی در بوق و کرنا می‎دمند و همایش‎های پرخرج و طمطراق راه می‎اندازند که بیایید ببینید ما در قبال گرفتن بودجه‎های کلان در طول یک دهه چه چیزی برایتان ساخته‎ایم.


data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMWFRUXGBgaGBgYGB0eFxsdGRgbFxgaGCAaHSggGxolGxoYITEhJSorLi4uGCAzODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy0lICUtLS0vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIALcBEwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAEBQMGAAECBwj/xABBEAABAgQEBAQFAQcDAgYDAAABAhEAAyExBBJBUQUiYXETgZGhBjKx0fDBFCNCUmLh8QdyghWiJDNDc5LCFlNj/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDAAQF/8QAJhEAAgIBBAICAgMBAAAAAAAAAAECESEDEjFBE1EEFCJxMpGhgf/aAAwDAQACEQMRAD8AfTJqHcBhs/6tGSiFWctA0vGoJYA9Hr6bCC0SQ7iOl60kRWhFhMnC5g6VpJ1SSyhu4MbOCXs/UEEQMZJeim6Go8oPE9g6rmhBf71hfsyRvrRYGqWRcRpoNWLAmmkR+Gl6xSPyk+RJfFfQM0aywxCJR3Hm4/LR2rBSyAQpqOdRDL5MBX8aSFbRpokLR2JVIP2I2D60qIGjMsFfstHcRKMGkVXMAHSpuR20hvPD2L4J+gHLGssMJqJWmYbHf1gj9hlBuZRcAhgBfd4X7MBvrzE+WNZYfyeHyXrnIIcOQxArpq1YzGoloohDE3JDt6musD7UTL40uxBljWWGyJpUyFqDEUdHo2/eJDwtFB4gCrtceUaPyo94DL40lwJSmNFMOzwpAFVk7qDMO4JvECsAHoaXYvmZnOw3h/sQE+vMU5YwSibCD1yGUSAOUOUqNzTl8ib2YiJ1LBlpSwYkFbsBSzAVuTe+WFl8muEMvje2JJikhiSKxtcsihjeLTLW6cypSLpLOkl/4quAXajaQBiseJF0ZwTynMagCl6jrBjrybDLQikFqYaizxEmck2MIxxEqJWqgLtVR8g5vHEriKSajz1h3qTvCFjpQ7ZYesc5xvClPEk1D23u4pFd498R5v3GHIzqBBUSwSLFnrm/A8J5prkfwQfDGHxj8QqkgS5HNMJ5yA+QDT/edth1EVfBfFigoicPmoTsPMEwkx01Us5HSttWetXcsC794M4T8L4nESjOloCkvbMApTFjlelOpER1JqSuRXT09uEXyRLRMTmQslJq4YnWj216/LG/CmA5khSUi7lh7UZoz4I4UqTh1S8QkS1KUd3AsCuuUWoRo0Ms82QSCkCpoapVRh7NHC5uL/FnQlaygGVxCaG+VbuzlidW0sIITxhLspJTe1fWn3jc2bKWm3hTK1bkFeU0LjW+xhYlJZQIchwoipp20faLw+VqIjL4+m+h8nFSzULT6iMhD+zvUBBH2pGRb7r9EvqR9lvkz0gUIp0ghGIFGUD0184F8JJSaAByKXO4HrHeZkvlYija3jz/ACs7nFBYxSXqoARGvESrlRV2dveAyrMapAO4FG67j7xEcCohwMwd+/lfaD5P+GURmrjCMrZVEAaVNLxtOOBqQW0hJMknOaMAKPYtTtHSMWM6QAW02rc+rCCjWORid7RKFPRJ/OsK5ko5adfJ9YgE8gu7EH6aj1EFNmocqHfvpGCY58oXS8UVPQlo6XiLd4pHIjwMQoAxGqYQBpX7aQMjE77xpM+p6QdrBaDAqjNt51iOYsg0OnX80iAYlm/O8bzurv8ApAoN2dieoH5j09KiJc5NZkzL3qbQIupp9YFnO9SftDqmBjWSr5SFGhowG7RBnmBZUCCq9H2to32hchbddvvGzPI1I6k1g0Cx1g85+dfLcp0ezljfzjhXFAFFSlggApSBoN29q6QkmYhwxcdH+sDLnh2elKd42AD8LzcwPK5dIepLVUo3vYbxIqYCK2iuzOLZAwDupq2/zSGJ4khLZ1AOBQ9be7xOTY6SRviS0lJfVm3oX/O8IZ+AKnVm8jrsBBE9a1TCGIrR/aOJ8zICSQG3vF4Nx4JzSlyCTZYDA7aB67Nf21hXJn5l6ZU1U36dfaI8ZxNSyUooDR9Tv2ERIWmUmhzKoTt5C5oYtKeyOeSKW54J+OzES+WWkrWpLsDQVYEnRq+0U5eGUjlAKpihU/yg/etaRaBNBSpZJTckm1PQv9or6McnxiWHMlg9wq6XcAXAe9/KOZajZbakP/8AT/g+GmlapiVKmy1fxKLdDlGxBFXq0egyGFkhLUISGB2Lbs1ooXwQCcROmpZKWymWKlQVzFmZmINRV2EXWZiAkMollGh8na+rFj3Ggfl1ncisFgNmqdBfmAqN6bdtPeF2OxZRJUQlMwOxSVcoDUKWqAaU6wdhC4Iem71Y2gDicipCknIsMpmLubjqmhtXStIkuRyscE4mJwISzkfI4pyuQhqm1qGnSJwaqc5WLAKufRmrcUvFT4rw2Zg5udBKkAuGdmXYubpIao7GLpgcUjFSyvlExnykhyAwLENckX9rm8lWVwTXNMCWHPMJROpKgD5h7xkEhMwUSlLVuFP7JaMgWxqLXJmVBqyWAc+ZP942sFYc/KPXqR5GF6sxIILDpruWbtaJJ+MKRf8AX8Mc9DsYYXDgvmdnoN63Pt6Q4KktSg+v94rkrEOlswfev0bygnC4lw3+PsIEo2FMPWgFyQ/WBZmCQSCBYZW2F6bRgmMGPntaOETwCW6P07xla4CGyMEGLkm2j9/w7RFM4fVgRXVvR9YyXPKSKmv40dYiaTVJqNrkQdzM6O5eHCFUDudqUDVaGE3BpIBUi4cHW7fghZhVzCd+rf4GsNJ2MmCWE8pIs4LtqAev6QHKngAqmYRnyAmu4H1gdCWouUoddPrB+NnrAcNYhgIE4filnlV1NT7UEVjrOhHFWbllB8/zSOJqSBytdiH0O7V0MGhIeiU+wY2+n0jpPDkl7gk1cuCWNRr5PpG86XI3jFWIIdhvufvUxEkIIuytr+/nDXFYVSASlQAox26nr6xXZuWp+ZQN7VFSQzUqPOKR1E1hiuLQemWK1b69rQuVjkqUpMuuUDMu4c/KkUrcW07wDxHHqysHLmif5ibP06RNwuUEAg1c1LXN1EbB29BD20rYvLo5xS3WGc5WBrVX9xf8ERYssA1XDD1DfeJFSWmNcElQ7U97eiYi4noAb8rdStLfr6Rk7M0BTph8SpsSruOUegZ/OCeJTv3kt/8A+ST/APGbEGJRVI2BPorKx6XPlHWMTmmpSLgg+kvKSOxVaKWJQwxeJIUjyzN/Skk+RJhRxXiUvws615X+VI5lLS9K32raBvifjQQtaE1W3kApgXpeiWrqYo2KxK1F1P0DUpbvpB04vk0n0XbBJRMQFJOV65Dfo5PzdqdoDx8nlVpsGpSpdvtTeFuD4xLRLCS5NSUs4Goyn+GBsXxbxRzjKgfwhRzKJdmLMwo+7dYRxk5WZNJBPDsUFCYZhUuUhNQCR81ARUEkXY7aUjeEkpnKXPW6sy2y0chmcsXB1JoC8C8CwUuYFrKmKCD4YtlOoNy1m6iJ+GTZcuZNUWCWPhgDM5KqMbv9fSDLujIM+G8UMPxCiTlUcgBdwFEdS4G+1Y9RxOCBYUy5mLu6czB0m92rHmHBFeJisy1c6BypAIJIClFI/qFSxvHrCZwWkVcKTfvb+0c2vyiun2AYOWqUoS1qzMKKOxPKlX9Q3G8MZqAR1628+n5tHKpQWkZhzMx8rP7+piSUGDGvWI2PRXOL8OC0LlgUAJCb01SGsHrQUfyFIXgzLVLmILB6jUBTJURqaXDC8encQDKSt6WIGoLA9XAD+UVnieF/eEGxqKMBvWxq/tFYzaQkkJZPxPMQMikglJIfcAkA22aMiObw2pdaw9eWqa1o9WjUdClASmXpMoFNGbpu1z0P6RrCYRS5jKdrZTZxV9K6el2aOpkioTmYgggsGI0cA1v7QxkVIsFBn17d6xwvCwXSyLpkhUorSXpUHcGoZr6ecRyZqiSdRS96tUPfXesNuNr5eoV5gKDnyzP6woSyiDlD0UDVquHFa+94ZcZB3gLlzHBBboHv9y/1jgSspa4NPL6UEYJdK/Kajvq3QQQgCqTUd6f2jbjUcoLUUaUDv+VeCiSaeh084gVJHykO/r5+0cmcRRhoA+5jchGeHnqoC/T7QQouW3/WOOFYYTCedjRgDXv5faDeJYE1AGYj1794k8jUIuJYzwqmqNdqa9LQF+1BBCh8pDvr0f8ANYJ4zLJl7FxmFKitKjenmYWYeYmdLb5akF/UfWLRSoV8jzxnHXWOBiCzJLH6OIWYeepDBVsrdQQff+0HhKVVB9IVxSGTNzsYrIUvmoP9x+/1iuz6ML6fr9XhyuUzbV7RErBBfMFMpiB/LXcQ8GoiSTYkQiuZ6g8rvQmmY+X49jvCACUjSxf8u59YDnSSF5VEcp5ujm1d6+0SS1slibuQ9kpa36xVuxFgnnDl1oRm28oFxsoqlqZiRzJ3cVbzfSJ1IUBcsrfqNCbfm0DT54lPV2sBU63G/wB4CdBZFPSDMpqgHp8yiOllHu3SKx8R8ayEeGWW8xztmZIPfKkfgg/GYxkkkMTe5AZOkUXHYgrWS77do6NJWyUmS4ecSoqWp3Lqc1J73eIMVOCjR20eISY0Is+RDYMTyEZ1uqzuT/gR1gOHTZxIloUoi7Cg77RYRwbFKSnLLmFSQEJyghkirksxqTrqekI5LsNA3FFyhMStKgSpPMAKHloaDdh5epXw/iQFjMmqyAFMDlsBoHNYgnfD+MJzLkrUabknaLNhOHpkKQoocAB1FEwJSt7B5YvUeXWJzqquxo3YX8TcJKMuNkpC0jKSkjmStIAqLMyujGsWuVING5QoeXX621vEUlBypExky10AWbuAkitSWYW0ahhp4yJQSVkBiGc0tbzv5GPOlKWEdUaq2c4bBqzkZnN6sOml9qtpvEk2SoAKyltSLCJv2hs0xMugdTatVx1Yvb3iXDcYITnACkqegfW/XRoCboDoTcRqkgXNB30vasKuK4BazmSHKGSw0K2IPUOG6PGcdxq1TUZSEyi4CQG5uappUXFWgjg2NUuUkLJJAAfq1jr+sVVpWLVsRowM9QcHL0IqNCPm3jcWfL5xuDvZthrEYfMP6gCO71vEWCISkhIFWbu7sX6kxtOKJJDaUb08owJBJP8ACqrVdySTS4rX1hHjAQjDJ5jmSFJYhjcCzhtGGsSqwiCDUpcioatGqHp2iFC/lINlEXrb8vGYbiqSrKEFXMpJpzCmZJSdUuCNoFs1GT+HrlpdKitIu4AIattRaAEEmzbV821vFplyySxNvz2hfjuClOYy6C5SN90/n2hVL2M4nfD8WKSpqAUkMFB3TWiT069IZzMBLd/DGt9yYqyVH+JiNh1P09odcJ4kWKJhoPlJPsdT3g0YKkSZaFqOTq1aZTp6wRPxiUpzkebFw5YOCHaOJqQqqVB2oaH87RDLlqUFJUoEF2Y1FX8v7RlQDOIJStLgUOo/x7dIq68EUEgE5SQQ1hcH3EWOVKTKSQqZTXlpTdzVoX47HSpbEzEKSbVdVtRfz/Cy3GtCpC8yi9tO+sS4ZeVwzh9/o0LuIcTlBTyiTVyGbuz6x1L46n/9RJ7xXxyfRPyQXY3Kjo7HfXv16x0pBIcO/XX+8JRxwgEeEGO6v7RHK47MT8oQO9T9YK0JvoV68AjiOCKhy3cEgagbHd29ICk5lqJIDhYCt7gN2AVAuL4tOUXzhP8AtAAgFUyYQwWplEksbl3J9dYt4pRjkRaqk8Ia8U4mnmShyUpBe9BXN0Krtsd4TYmaWVqxFjQln+t/xoVzUS0kqJAq5Opqzvc9eghBxjjaVDJKJbVRDeQr7wIwvCGcvZ1x/iaSPDQXds1aA6gHWK68bMcx1RjtVE3kx46lIKiALmOIIlEpGzxgD3heORKSlAQQ7+KqgVUiiCxLAJ9zR2MWfi/xIhCzJwy2llQBmC4Trltuany3jz6SuJ5h2hJaSbsyk0eocW4vMlYXEz5RuQEmnIVKHyuKgB6F6jrEfwWDNwCfF5gZqyXJckHOCS93S7dBFLxXFs2BThhfxMyujZiK6u6fQxbf9OJ//hFyn5vEzAavS3/GOaWm4wf7KqVtDrC/vJhmE8oBSLij1VXt7wXxWRMnYWZKCkmYwyKIbqxbSigC+raV54WRMDpFKFB0LBg27j6w24bIWM2amjamtT2tTp68rlTLJCrB45SsOpIYLCGFXYqQQW7V7uNqwz8SQpCASkUy5X/qdxYgML29jLj5KZU4JH8YzKIqQhFMx2dRYDXm2iTiGEMzw1y7AEEdBdmvZ4Nmog4hhXTMdJKQrxJSksKEOfN6HoTAGAUCGoS+aoIKXUVMG0cExYOCqzZkEO736uCPoYUY2R4aw4cGlBQXLP633MCwhk3DTX/dzFJToHFOlRGQTJx6QkPdq8oNTU17xka2NaEODxEyYtaxyJSGBYGmZz1f7w4mVkhZ0cKLVYFgsh+gPRzHXC5OUHUKJGm1T2oPWJsJMp2vBbsmiCTKICkkk56g0ocril7v6xwublWEmhDaX6g660NY6wSnKk7Glqh3BFW/D0iV8xTnBZJd9QbEKHbygBHeCnFmyh2puSDQQSuapQdKU2udxd29IVhdW0I8tIayGUm2jKq29d4QexBO4ZVeRVbhNajXKdSKsOjXhXKnsX00Juxu2rWi4KwRHMHzABnra3eKxP4SZk5SEJWmmcTFA+HVTZczNmBJ5XdgekPDOBJYJxNGQgV1ux6imr1hbNIqXNesMP8AoGKVTLf+I2SaWsTr0iJXwzNWjkISN1lrUNnN4tpxSeWTm3WBFiMSgA6mFc3FbNFxwvwaCkiYtGZ3CkqLtYhikhnq8dD4AS5JxHLcclWvd/0jqjPSjyzllDVfRSkzusc+OesX6T8CSXrNmFrtlH/1MGo+C8MBZR6lX2aHXyNJcCPQ1XyebJWNvrGgsagx6f8A/iOFH/peql9v5o5xPwzhEpH7oZlHKkZ1AE1IDmotB+zH0b60vZ5pLyEtkJJtzN+kDYycQzS+ZPzc9CR5VFBrpHoCsAiWSlGDlqWySk+MMpckEBS00UGFAK5xEHD0DFoKhhJKVy5q5Skrm2KGAYpknNrszC8JLUjJ5X+jx05xWGv6PHOMGdMIz2DskPlHaFapZGkfQeG4TKVKQpWHQhRAKkMDlLVFg7EdIim8Kw9CJUogjRI11grWisUOoS7Z8+GOY93ncJkW8GXf+UfaA18DkFv3Mt//AG0fqmFeuvQ+xnjMiUVEAAkksAA5JNmAuYbYrhM9CUpXImoUa80tQuwFxSxj0LgikInTTKly0ZVZAUy0A0SM1QncmGs3ic1dVLNLdGszNSD50gbLPOPiH4d8BUtUpM1cmYgKzKQTlVnWgpKgGJ5M2lFDuVBFWsRprHrs3iS05UmYR4hbLmPMXsz1a8JRxHDz8QiUUS1goUtZCUKYB2BvUhjuNRG8vs2woKJJFCCDs0OfhteWckC9VDqUVAuNzFvxWFwoWJZkylTCAwKVBQADAlSCDYC8H4H4YkBZXkSlQNxnN6sM0wtppCz1o1kKg7wNOAysqJaCnIEJAHRgB9RD9KElR5mDEkny9qCK6VTUzMktKCAE6GruWvQ/NppB+HmTZhEpaPCWQSPlLhKhmpmp8yQzagvHnyhHk6VN8HP/AE1K5q56g2ZIQmn8ALgHo5t061Lw+GCCGJCQXZ31BuawxThlkgBQY7jo24eBDmSCrlYOLEOzhqnzhXnIVgwS25glhXRqFvYU9YH4tgULBzWDHeuW3aJU4sKQDmAdiR2Jbyq/kI4mYhSqgZgOlOmt/tBjBmckVqZwqa5YpI3c/eMgvF4jFZzlw8ojQlRc9+WNRTawWgjMEDLUAaXb8MRrlOQUku7sNQQXB6a9xDDFcNVMmZ03YhSXYGl6xNhuDrqFApGjqd+7N7vpE91GpsrM7GTFTAmUkCgc3NxRt4u2E4QFIDqJLB/7131jeH4ShNVEP0H57wbKmBNqajo9/pCylfAYqlkWLwLEp2fbfoPptBsnDAHVxbzt7/WJZ1Tn3vEKJh0S7NUltexaBljcBgFPIN9YjSGzN8p9lOXbr+ojEKNM5F7D1/T6wHiOJS0zQlrszAZS9PMsPpFYxxZOT6MwmLEuWtc+YEgKVmUtQCQgqZFTRNGDddzCiVxyRLkkrmhiopBAJqXU3KL0hhxTBpmgImZclSUlLguMtz0Jp1gXEcLQUVyqD1TlSw/hBDChY3FnMHHLN+gnAz0zEpWioIcE09r7+kFzFnKDQXG/UfWK5h8ccKFIyFWQugWdKi7eTk/4gvh+MVNlKBfM5DgtUUBp0MM1SsF2xvhVPn5rVo3QnSCM3KnmNae/SE0lZSSkXa+rkCh/NoNnFsjk0b6wldhGSEAm51PzHcdYgxPDUTEAKBGVZUkoUpJB5wS6SDZR9YHnYpElK5isxShDliSTzAMK1JNIBl/E0pv/AClKDk6bnQ6xSDsSSFuN4Jis83wpqDKUlKUonrmzCNyCo8hJeoewDRJw3geWWBOPMCSfBUuWkkpSlzlUMxZAqwF2Aq/U74oSH/8ADLbol9OwhfiPitLMMMsd09DD2xaLD4ScrPYUr3hXigjYGvSEmI+NkjMPBBYBxmYh+hFYlOOMyWCtAQXBCSatWsGRkSYiSnN8ouNB0hdNUlLnKmiSbD+GsSYlYKqJDAjQQh4hMT4awnLnKTlAuaOWAvR40VbC2Q/Byv3S1G5Wo/8AaIg4x8SiW6JYdX8yhTyGve3eCfgFQRLmzJroRLJYF8xK6Ch1AAAFyS9GeKz8VcbXjJmYJ8OUgZZafclR1UQ3YADqaxVzarAjdRs1/wBVcidMWpagFBKXI+YZSXskVsK1Bo0PBi04LBS8kpsRikqIUk5iBmDOfmcBSQBuDrU03FS2ypSQXANNCdD1184ZSkT8RPRMWOVwxLJl5UuWTmozA71veKyin+hYui3/AAtw5aEKE5zMmEKc1VUADmJejVrfsDF8+HZSjMykOGrWriztTrCTByZOVKRNCglgcqgSGoCWc6P3iz4PGpSQiWkANQmiTuzX7R52pNyk8HTGNLkOncPlyXUWGnMdDoDC/F4794lUtPicxzkUDZSKHWrf/GB+NlwhalErzBRc0PMOXK7EXoXjqVOb82vASRmGLx0whwyLUTUnW8KcVNVmDqJS7dQ9QaflYLSNfTpG58txTy77ecFYMQykOsMGrp+bQWrEpTTS3UmtYWJORVbH3vTvt3I2iXEJBUFmo300/PWMA78YaGMiRUtP8zdL/pGQ2DWxtMl1BqCGL/f6RNOnENlClWpSsRzV1vEsuWLHXWOYrZiEzCkZ6HUJNB5kO/pHWQJDjz/yYkU4cPTTtt+bQm4ZxM5JyJhC5gxCvDCAkq8LI6QWsxzCtSzxWGnuTZOUqHUtTxw7KZniKXOSkAr5HBYKvS9ATHS8alnS6v6jS+w+8HYo8m3N8EHE1TAkBLPuHJSCWFAKkuwfaEeJwC5iylc1YVlzIJIZRS4oEgVBY7+Qq8QU1KQ9s2a9LGu1PQRPMQCmlwQW82PsSIG/pG2+xLwuZNCcswF0tVVlA/xAij/bzgvDAksS9xXYvp0+0RzpYE4BQZJcj1AV2q/mRvHE2X4aruHBBF2J6XDl/wDEKNwR8TAP+9NjuP1iDhswAKej1br+NA3H8QRNCCGYO/e30jvClJZ46NP8o0ycsOw8zy9Wv5/loNAdqv3vEHgjSJpW20bZQN1nUogKOaqRZybv9YrvAuN4jETJiZMtX7uetBYIJKQaVUQymqTUQR8T8a8BJSgAzFDWwF3LddOkKP8ATmTMk4nxZn/rLBYbLcEnar0h4QXYrkehYzDjIUm46AWrt0hVxAkDLKlGbPU4loCgNC61EkMgUc7qA1gv/ULiwwktKygqz0DFhmG56vboYZfCcpYkCdOAC1JCmD0SRmCak1DwY6T3Z4A54KOjhM+XMPjyjJJlpUpYKSJqh8/y1ubG1LvCfiWLQj51BAJoSb6+Zg34j4rMn4hZUtQSApIRowVQgWckCu0U3j3CcRMJmmXyizVIH1hnBXb4ApdEU/japniJkIFKhRSNGJNaJDAlz0gXA4BYxSEhU5KikqUtKhlGQFRKtw9GLfNSMw0hUtJlqSrnBoRylwAPdyfSNcUkrTKUpz4iywU9Qm7ebCsbdmohp1bGfxBxZHhBap2ZS3ypzOUJCmDjei9Nt4XFUqVL8RUhEzETlkBJSlRBUHCQFOAEgpSaO+u9e4dhUpXmmNkTVlWOwL3dvrAmL4iozfESouk8hYcofMGHcm8MoZoF9j2VixMWJMvCSAskhSsuY8pqUWAYdK+0XaVgyjlyjLQAf0h0gGmxtuYrP+n0nLLmz1AUICa1JFnfRzTrUuwa0y8dnAYA6qUapFLdW+2xiWs7dIeHtjvg81ACkhKSHqQBycr5jslttYixKuZkklKbdFX6UYj1hcrAKzBKDyhbzNBlqzjbMEFu2hhlKwyvDSPnWpbKe2VLlYG9FEefnEJcFEEcVxAmSSoCoS/bs1dz1aJ5JcHcEj894Fx5H7wgcoBCW1dKT51OX1ibBgpdJLkMX3FR+jeXWMngzWQiUrT86RNm9/x4ESan8p/aJpS4zAR8QkOk9XfvuNt+8d4MEyglRHMD5KDBz0c+8TTesDy+UlNcqvYgv9vSBQbAZa8wcKAqaEChBYivV4yN4zhctays0JbQbM/6xkNgNFmTLsSD067wQgPUBjtu2o6xImTmIcECvev4YkEoBm2Otb7CItDmkl+4gbDcOlSyVJlpQHJcAO5e1KE/nRimQPmWWhdxJyykqypSRfTSz2i0VtWSUmm8As5ZM3MVBIyskAB6Vvs2nn0jSyxUBRy7+nuSQYKRNCmSsZi1wCDdiX/R44/ZACcpJd7l7xOVsZUgOaCFZszV38qiJRiRnBbKbOLV33H2jpSUgORzDfps9rQNOqXboQNQ0Ix0SY1JYE6E+9iPzWMnDMgKNWrZ32A/5RoSycvM5bmpQuLe0alJKWIIUkHu1ajowDesCzAfF5IUxID2/NHgXABqGGGP6Wf0vvC+SsP1+v8AeLaU6EnHA8wwgqbKYZhSBsIGaHEhIUGIjsqzmuiifGWCAUiYbHlOzPr1rEGE4hzoy0KcrMXqNRQRbPjDhRmSCE3FR5aR57wyWtCgFJIqHcQVEDZ658VcFGMkykGwmoWezEEebwfxNQl4dQFKEDygnh680tJ6CKz8dYwpyoBuD7looJxkpmC4UFc2YuS5O7xYZXDiEMwytAfDZBygqNBDZGMagtGlFSjTB3ZR+KcLaZnULv7DSEWMwOZyzfQbR6TxHDhYsPzSKvxeUJYrHNpR2Ojqct8bPMePYXKlvM99H8orkmSVKCRckAP13i3fEGKSytz+GDPgVEqTh52KmgVJQkqGjAq7gktS53YR0TltjZJK2F49P7PLl4eUHU4GZ2JA5yondirsW6CH2EwhloCKv81WdnZTncuTa4EIZHDpqsSZhKSVJoKukAg1emYk2pprFlxdEpUAS3ShIPK+4+3nHJN4SKxJcNiLgh5RPhlOqgUjMTXZz5Q+4hLVJSyFZppGSW4cczEKI0AAr2A0ELeH4J1M2UAINDfNM5/+1LeZ6w7nYp5SZy0ALKQFJuUksEpV1ANYlyPVCrGoCAiXdnDgXYMKNqSD3EcYedRKzZynyUpk++Uf8oGxGIK5yXocyb0scx/xtEWOnZMOMqSVKqAGvmzC5/mywUsGY2mUP53H6xJNDM1Nf1/RvOIVLdxqkt6sQe1frEq10CdQK/pAYCWbNBpqBERNKxBPGZ8u1/Nr+toHllSSQ5H01MMkYZ+KNRXpGQF+1p1UPaMjUEumZOjq9h940cyWCMqRZgLfjR3KkD/BjtSCYS5dGpdgjmrl+uvlHOIGYVqAKDehLdrDzg1SO0QfsynfMGpu9IGyT5M5IGRhXU5IFP7/AF66RIiQQ9XiZQqKi+79WtSrRqeoMMygkdAX+sHZI25FfRxDEKxMyVMwqky0kZJoUFBdQ7gVRdw+0HGWkkkEXalnF4l/bUurKAWoSq5Yewrr1iPxypnDnYOzvR9WYdLw7UZLIqbjwQpmZUqBSpswAP8Axd+36m2wyltlU5IJIvqBYjZq+UdS8MUl5itWDFx/y/BfWOVSQeQl7Kc2f5knoAxic4xSwPGUuznGTCoMwZXsRXyN4GwwT50eJMbNCGexUNtQ4/WI5aKgio3H1hE6KcjWQqHXDi8VxU7KADesPuAKzB49DSdxOPUVMfLwmYNAeK+HZUzKCKA16jyhvKVSNLnAX1oOp2EWJ4OMJhhLSEpsLQm49wETl+IpZASAAANnNYcjEPYPVv0jWILhoKA6orC8MlAp5womzBmaGHFQoQgmE5ookS3D3CocNFO+PgUIJAftFmweLFoF+IpIWgkxy/JW1qaL6Evy2vs8BCDNnJRlJJIo7a76DrFi42SpGHRLUAZasykj5Usf3Y7tVuoe4gDig8GYXSy1E1Gg/Hh18GcMSUGetyApT5hV6KaouQQX6tqYE543FNtOixcJwpSnPNbOpyWNGckJZ2o/10gudiyQCQGTmLf7aj3A/LcSJyZnIoM7ZQDQMHYDYVNYkVPEslgZishYOAC5oTm0G3URzN5tlY8YC8LiJifCJLqUlKlZRQDUkaprZ/pBBkhOYlWdSjmTuf6i4uxKegBEIJM6bNlqJWE1AYg5khhkoluV8lyLX1g7A46UtC5kxJQJZKMyicmVNAsElg4Gjl/WFSYbRLMkkzAt7aaWy+sbxeCSFhQZ0sQTVi9ht/eFeL+KZWYS8KhE9RCiVZ8qEkAs+YJC3Y1CvRxAPEuOkFKc9XJdMlgWBDB1rBd3FdPW3ifYm4sac2cqSTUDyykv7GNT+JJKB4awosrmumh0IDHyhXwjFKVLaXlUKDnCwbWdLuHHb6QXIkzElWSXmVqlK6Da7aBq6m8Zafs28K/bkAD+pmqNQNzavvAHCeLJxC3lzClKbktW4a/UH+0ZhuJLmlQCEkoOUpoTmBY1Gxp94kmcKEseImTLzXygISptQlSctbX2h1BC7mHqkTDUTS3/ALaf1jUEyRyiixS2aNRtptxcTLnEkP8A7Tp6PHcyWsJzV8z+m8FYrF7M/qfQQEsOXN9zf0H3hNtm3AwFWud/uTEo6X/NWjlc1I3P0iFeLNWYDfWH2exdwOjF5yoS1ZiklJW3KFD+HTNU6U0gafjchSFAly7s9mq4DaH8EFYeia6l/wC/tGTANaNo2+vrEJS6KqOATwwD4iQSCXYG/Ub0+msECfd7UsW0v0/N4HkYnKSAEhDmwuf4vfXX3iSZPSrlKb6g/p3ibGSNSpYIIcCpalhT3/GgOabpcNcHNsTSwr9/SWSlwrKXd23/AOW0S4OelQMtRdQFia7Nap+8C2NQq4hK8QpSHcrD1DCj761rvE2JlrCSAGNLgswNR6D3ES47CKOUpJBcBW9ntr/mDeEgKJBqWZqa7G9hG4CJcOvMtib17AUb6esXvgUvlEULImRi1S1EOtKVS+qBmDf7gQe7P0i+YFeRKQxdhYR36dNYOPVtDkrOkbSXMAKxiv5adx94iVjlZmuSHbMMtCBsTtFboiMwpnb8/GgfELffyP2rEGHxS+YLSAdGUTRtXSIxcy7iulIZAbF+JQbPS9RCLiUljpvSLGua9Eu7Vf3MV/jeOSihVzMwGrH6Q6sQRCcUrd6QSvHhQKTpCqbOzO2hAPR7QOhRzUo4JNb7O+v0cxLW/JOJaMeys/EWDWcymIGdKioCwQOUPpU/jRaTgssiVKCvlQknck70u9T5VhXxeWVAOGrW9Q9bXppDPDz0qWTnTkpcl84yt8zUA+mscMb20+jsvdkJ4PwFRUZiyACQmjuBXN6lvSBuOLKMbKRKClJCD4yQSCyiClyn5aOKM7xY/wBuFpdmYGj7cu17/wCYFw0pMrOTTKFLWeoGYuf4lMHc7HvGjGTdszaSpFa+KfiWVhkeD4ac7OmSmktLksZhHzG3KLtWPPMf8SYqcgoXNPhlnSyQm7gAAb6dIJnA42fOxKyESyp1EkOE/wAKU7qygCFvGJ0pax4QCUJSwYXOppqesd+nBRwiEm2GcG4ioKZCQuWgZihQfMHAU5/hNTzafWz+FLmrUuSozAhTFOUEC1Ddx11rZq0OWpRBQmzEqbVhm5jqKO0W3/T2VNRN5knwpwykFJOZiahg7joRfpQasFyaE2sB/EFYlYmCWfCQihSiamWuj5yM6BmBagzOGNawgxGDnyloVJKUqlu00Tcq5gKxlKkqU4d3a17tHovE8DhZcvJPShQQVOFBy4D8qd2On8pince+JMJ+zJkyCtUxJSpK0jIl0gJdQIcJLPlTtcROLwGQ2+DFzULX4yGE1ZOZxUqUSsDLTXTfSIcRKmz+IzEylKEmSQQ5dGYJAruXelWbS8VRPxZiDTOElROYgM7u52BZg7P1jiT8Q4qWEiXiVBKXypow3ozGKLSk7aF3Ls9eyNdSgdWzAdWGakZHnMj/AFHxISAtCFq1VZ/IBhGRHwS9D70e5LxTUSGEDrmHUvG4yH4JkCZxOvaIp01hS+++8ZGQAhGAVmSxf/Bc+bRKvKCpK1EkZSBtmcAdXr2aMjI4JupnVH+IpEsKABNCAcujWIOh/O8HsyCQAAGDARkZBYUuwLHqCQlZJDM7bGOlzJeVK1JDLFFpoS2/r1jIyAkC8hcqWlTFKjZh17xKQxCiBmAp5bto/eNxkBjIo3+prgyJqXSpOYON3BHax9YccB+MZqsLLKkIUopBKi4c2chNNNGjcZHXCTUFRCcU5ZCz8UT1OOQU0Sae8Uz4u+McVLlgiaUzwrJnSGpmzvtUABu8ZGQ6bbSYu1JYR6nwLiYxOFlYjL/5iASC1xRQ8iFQUx/lADdO9IyMjqRxS5FfHMNNMpRkZSUglROwvlfXvHm0zEkkklzqYyMi+lwycuQfh/ESMSP5SUpVsxYW/LQ5x2HKZ2Wgd711Yp9frG4yOPWxI7tHg54wppeVy9jUioFTSoptFe4ZMUFZFKKhVnqXFeYvVIS+j94yMjk4kXjwP8OrLzuoKpq4vlZoZ4GVmXmKyTUlI+Su7hzQtdqxkZDpgZ43x5JRPnShRCZq2QPlFbD0A8oWgRkZHev4pnPLljDBqkhJKjMcpICUgAAkEEqJNQBEc9alAeJMWtrAqJ+ppGRkOoKrEbd0BTpjxGIyMiDeRzHjpEwiMjIybXATZWNo3GRkPvYKP//Z

اختصاصی/ پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر»kassitkhabar.ir:

 

مریم نظری

خبرنگارها و اصحاب رسانه هم با چشم و دهانی باز فرمایشات پر از تمجید و توجیه خادمان سد‎ساز را ثبت و ضبط می‎کنند،این در حالی ست که تقریبا تا یک دهه قبل ساخت و تجهیز سدها روشی مدیریتی بود که در ایالات‌متحده آمریکا بشدت از آن حمایت می‌شد، اما باگذشت سال‌ها و اثبات تاثیرات مخرب زیست‌محیطی حاصل از سدها به این نتیجه رسیدند که زیان سدها بیش از سود آن‌هاست.

این تغییر به حدی گسترده و جدی بود که می‌شود گفت اکوسیستمی در هیچ نقطه از این کشور نیست که به‌نوعی متاثر از پروژه سدسازی نباشد. سدها شرایط را در پایین‌دست بشدت تغییر می‌دهند و باعث از بین رفتن زیستگاه‌های آبی و اکوسیستم‌های کنار رودخانه‌ای می‌شوند.

این تاثیرات مخرب زیست‌محیطی در کنار زیان‌های فرهنگی و اجتماعی و انسانی در روستاهایی که قربانی ساخت سدها می‌شوند متخصصان و حتی دولتمردان آمریکا را به این نتیجه رساند که بهترین راه برای جلوگیری از این مشکلات حذف و تخریب سدهاست.


در اكثر كشورهای پیشرفته دنیا، دولت‌ها به زیان‌های ناشی از سد‌سازی پی برده‌اند. تخریب اغلب سدهای بزرگ در این کشورها حاصل همین نگرش است. کتاب «حذف سد، علم و تصمیم‌گیری» چاپ موسسه غیرانتفاعی «جان هینز» (یک مرکز علمی، اقتصادی و زیست‌محیطی) که در سال ۲۰۰۲ به چاپ رسید در این روشنگری نقش مهمی داشت.

علاوه بر آن روزنامه گاردین، آگوست سال ۲۰۱۴ در مقاله‌ای علمی تحقیقی عنوان کرد: «سدهای هیدروالکتریک بیشتر از آنکه برای اقتصادهای نوظهور خوب باشند، زیان‌آور هستند.

سدهای بزرگ در کشورهای درحال‌توسعه ازنظر اقتصادی مناسب رشد و ترقی نیستند. در حقیقت کشورهای درحال‌توسعه با تاکید برساخت سدهای بزرگ‌تر هیدروالکتریک بجای آنکه امید به برداشت سرمایه را بکارند، اقتصادهای آسیب‌پذیر و شکننده خود را در بدهی غرق می‌کنند.»


کم‌کم با اثبات تاثیرات مخرب سدها صداهای اعتراض بیشتری بلند شد و از محقق‎ها و متخصصان به مردم عادی هم سرایت کرد؛ اما هنوز در کشورهای جهان‌سومی سدسازی را نشانه توسعه و پیشرفت می‎دانند.


در ایران هم اخبار موافق و مخالف زیادی شنیده شد. در این میان صدای موافقانی که اغلب در شمار ذی‎نفعان پروژه‎های سدسازی به‌حساب می‎آیند، از همه بلندتر بود. تا جایی که باوجود زیان‎های آشکاری که در مقیاس کشوری و به‌صورت حادتر در مناطق سد زده واردشده، هنوز هم حق‌به‌جانب و فاتحانه چهره‎ی خیرین و جهادگرانی را به خود می‎گیرند که با ازخودگذشتگی و تلاش شبانه‌روزی اسباب آسایش مردم و ترقی کشور را فراهم کرده‎اند.


وقتی چاق‌ترین میکروفن‌ها در دست سوداگران سدساز است، البته در این میان «آنچه باید که به‌جایی نرسد» فریاد مردم است.
مگر وقتی در اولین رویداد ملی آب که از ١٨ تا ٢١ مهرماه ۹٤ در دو دانشگاه صنعتی شریف و تهران برگزار شد، فاضلی، از استادان دانشگاه شهید بهشتی، از لابی‌گری‌های مجلس و عملکرد غلط مهندسانی می‌گوید که با میلیاردها تومان از پول ملی کشور سدهایی ساختند که برای ملت آب نداشت اما برای خودشان حسابی نان داشت، کسی به روی مبارکش آورد؟! کوچه علی چپ در این مملکت بسیار است.


حضرات مثل کبک سرشان را زیر برف کرده‌اند و فکر می‌کنند شعور هیچ‌کس به سیاستشان قد نمی‌دهد. وگرنه سخن از این واضح‌تر که: «شرکت‌های مهندسی به‌خوبی می‌دانستند که آب‌های زیرزمینی در حال افت و روان آب‌ها در حال کاهش است؛ خوب می‌دانستند که این سدها باعث تخریب محیط‌زیست می‌شود اما برای ما سد ساختند. مجموع اعتبارات پروژه سد داریان تا پایان، ١٥ تا ٢٤ هزار میلیارد تومان است اما آیا کسی می‌پرسد که این ٢٤ هزار میلیارد تومان چگونه در این پروژه دیده‌شده است یا درمجموع چقدر شغل ایجاد می‌کند؟ در بهترین حالت ١٦ هزار شغل ایجاد می‌شود؟ یکی نیست که بگوید هر شغل را پای ملت ایران چقدر حساب می‌کنید؟!»


در همایش آبگیری سد رودبار الیگودرز هم نماینده مردم این شهر صدای اعتراضش را بلند کرد که: شما با این سدهایی که می‎سازید بیشتر از آنکه به مردم سود برسانید باعث زیانشان می‌شوید. طرح (قمرود) برای تامین آب چند شهر در کشور اجرایی شد و این در حالی ست که با اجرای آن الیگودرز نابود شد. سزاوار نیست که با اجرای پروژه‌ای، یک منطقه آباد و منطقه دیگر نابود شود. اگر این روند در شهرستان الیگودرز ادامه یابد شاهد درگیری بین مناطق درزمینه تامین آب خواهیم بود.


چرا نمی‌توان آب قم را از طریق گسل‎های البرز که به خارج از کشور می‎رود تامین کرد؟


به بهای آباد کردن یک منطقه، منطقه دیگری را نابود کرده‎اید و باید در برنامه ششم برای جبران زیان‎ها حرف روشنی داشته باشید.


اما در پاسخ به این اعتراض‌ها به‌جای بحث کارشناسی، علمی و قانع‌کننده، توجیه‎های کودک فریبی تحویل دادند در حد اینکه: «ما به مردم زیان رساندیم؟! ما در پروژه قم رود آب شرب مردم شیعه قم را تامین کردیم. شما از این بابت ناراحتید؟»


مگر مردم الیگودرز غیر شیعه‎اند؟! حکایت قرآن بر سرنیزه کردن عمروعاص است.


گرچه هرگونه نياز آبي هر منطقه بايد از منابع خودش و با مديريت مصرف و تقاضا، محلی و حوزه آبریز تامين شود بااین‌وجود بحث بر سر آن است که اگر آب مردم الیگودرز را گرفتند و دچار کم‌آبی و رکود کشاورزی و زیان‌های دیگر شدند حداقل در این معامله سودی هم به آن‌ها برسد که نه سیخ بسوزد نه کباب.


یا توجیه‌های ساده فریب دیگری ازاین‌دست که «ما با ساخت سد، یک دریاچه مصنوعی به وجود آورده‎ایم که باعث رونق گردشگری در منطقه می‌شود»


مگر باوجود دریاچه‎ی گهر که آن را بهشت روی زمین نامیده‎اند چه گلی بر سر گردشگری لرستان زده‎اند که با این دریاچه مصنوعی ادعای چنین تحولی دارند؟!


مثل کبک سرمان را زیر برف کرده‎ایم تا بودجه‎های مملکت توسط پروژه‎های سدسازی بلعیده شود. بودجه‎هایی کلان که با درصد ناچیزی از آن می‎شد مشکل بیکاری هزاران جوان را حل کرد.


باوجودآنکه بیش از ۷۰ درصد تالاب‌ها و دریاچه‌های داخلی كشورمان در اثر سدسازی كاملا خشک‌شده یا در آستانه نابودی كامل قرار دارند، بازهم سیاست‌گذاران ما سدسازی را نشانه‌ی پیشرفت و رشد اقتصادی می‌دانند و به آن افتخار می‎کنند.


انوش راوید در کتاب (ایران و ایرانیان) به شکل‌گیری تمدن‎های باستانی در کنار رودخانه‎های بزرگ اشاره می‎کند و اینکه تنها تمدنی که در کنار رودخانه‎ای بزرگ شکل نگرفته تمدن قنات ایران است.


راوید همچنین در کتاب (قنات و کاریز در ایران) آورده: جهش چشمگير ايرانان مديون قنات و کاریز و آب‌شناسی اصولی بود. در زمان سلسله هخامنشيان، اگر كسي زمين بايري را با احداث قنات آبياري مي‎كرد تا پنج نسل از پرداخت هرگونه ماليات معاف بود.


گذشتگان ما در چندين هزار سال شايد ده‎ها سد و صدها آب‌بند بزرگ و کوچک ساختند، باگذشت روزگار به‌درستی دانستند که در چنين سرزمين گرمی ميزان تبخير آب سد بالاست و بخش بزرگي از آب هدر می‎رود.

همچنین با ميزان زياد رسوب آوري روان آب‌ها و رودها، ظرف چند دهه سدها پر رسوب و بی‌فایده مي‎شوند. قدیمی‌ها باهوش‌تر بودند و متوجه شدند سدسازی رويکردي نا‎پايدار، غیراقتصادی و زيان‎بار است. بدین‌جهت سد‎سازي را از رويکرد بهره‎برداري از منابع آب حذف کردند و شيوه‎‌هاي پايداري همچون قنات، آب‌بندان، شبکه‎هاي حساب‌شده برداشت از رودخانه را ادامه دادند.


آب بستر رودخانه‎ها به‌طور طبیعی در تمام سال به‌ویژه زمستان به سفره‎‌هاي زیرزمینی نفوذ می‌کند و کمتر هدر می‎روند؛ اما سدها باعث تبخیر آب می‎شوند و آنچه مي‌ماند شور و بد‎بو و با املاح زیاد است.


به گفته پروفسور علی یخکشی (پدر دانش محیط‌زیست ایران) علم هیدرولوژی ثابت کرده که در هر سد پشت دریاچه ۱۰ درصد از آب تبخیر می‌شود، یعنی اگر ما ۱۰ سد هم‌حجم داشته باشیم، در هرسال با تبخیر آب، به‌اندازه یک دریاچه پشت سد آب از دست می‌دهیم. سدها نه‌تنها آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها را می‌گیرند بلکه حتی باعث افت سطح آب زیرزمینی هم می‌شوند.


خانم ابتکار نیز احداث سد بر روی رودخانه‎ها را موجب کاهش منابع آبی به حوضه‌های تالابی می‎داند که این مساله به‌مرورزمان موجب خشک شدن و تبدیل بستر آن‌ها به منشا گردوغبار می‌شود.


همين پديده غبار كشنده‎اي كه مردم چند استان كشور را زمین‌گیر كرده از عواقب ساخت سد روي رودخانه‎هاي تركيه و عراق و ايران است.
مشکل هزینه مازاد نیز یکی از مسائلی ست که گریبان گیر صنعت سدسازی ست؛ یعنی ابعاد آن‌ها به حدی بزرگ تعریف‌شده که در اصل سرمایه را می‌بلعند. ازجمله «سد ایتایپو» برزیل که در دهه ۷۰ میلادی ساخته شد در ظرف بیش از سه دهه یک هزینه غیرقابل‌برگشت بیش از ۲۴۰ درصدی را بر مردم این کشور تحمیل کرد.


ساخت سدهای بزرگ در بازه‌ای بین ٦ تا ٨ سال و در اکثر موارد نیز بیش از ۱۰ سال زمان می‌برد. نتایج پژوهشگران دانشگاه آکسفورد نشان می‌دهد که این مدت‌زمان طولانی باعث می‌شود که اغلب سدهای بزرگ نتوانند در حل بحران‌های فوری انرژی کار آیی لازم را از خودشان نشان دهند. علاوه بر این پروژه‌های سدسازی بزرگ در برابر میزان نوسان ارزش رایج پولی در طول زمان، تورم زیاد، تنش‌های اجتماعی و نوسان در میزان آب در دسترس بشدت آسیب‌پذیر هستند.


به گفته اخوان، مجری طرح سد رودبار الیگودرز تا شهریورماه ۹٥ بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این سد هزینه شده است و درحال‌توسعه حاضر بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد.


هزینه ساخت چند سدی که هم‌زمان در لرستان در دست اجرا هستند را به این مقدار اضافه کنید، اقتصاد بیمار استانی مانند لرستان چطور می‌تواند زیر باری که به آن تحمیل‌شده کمر راست کند؟!

قبل از قرن ٢۰ شبکه‎های آبی برای آبیاری و کشاورزی بود، اما از قرن ٢۰، انرژی و سپس آب شرب هم به اهداف آن اضافه شد؛ اما بسياري از سد‎هايي که قرن گذشته در ایران به بهانه‎ی کشاورزي ساخته‌شده‌اند، نه‌تنها در پرونده‎شان هيچ نشاني از اراضي نيازمند به آب وجود نداشته، بلکه حقا به‌ بسیاری از زمین‌های کشاورزي را هم ضايع کرده‎اند.


دیدگاه‌های خبرگان در سال ٤٤ که هیچ علائمی برای بحران آب نبود، نشان داد ایران یک کشور کشاورزی نیست و باید صنعتی شود بااین‌وجود با تمرکز بر توسعه‌های منطقه‌ای از زیان ملی غافل شدیم و با بی‌توجهی به ظرفیت‌های واقعی کشور درباره سطح زیر کشت کشاورزی از بعد تخصیص منابع به این بخش، دچار اشتباهات استراتژیک در مسیر مدیریت آب شدیم.


ادعاي مهار سيل نیز یکی دیگر از بهانه‌های ساده‌انگارانه‌ی ساخت سدها در ایران است، درحالی‌که جنگل‌ها و مراتع خوشان یک سد طبیعی و منبع ذخیره آب هستند. جنگل‌کاری و احياي پوشش گياهي راهکاری موثر براي جذب آب و هدايت آن به سفره‌های زیرزمینی است که مانع تبخیر و هدر رفتن آب می‌شود؛ اما به بهانه‌ی ساختن سدها و نجات ما از سیل هزاران هزار درخت را از بین می‌برند.


شکستن سد دشت در خراسان شمالي و خسارات جاني و مالي ناگوار آن نشان داد که سدها در بارندگي سنگين از سيل هم خطرناک‎ترند.


در مسیر پروژه سدسازی تمام تاسیسات زیربنایی موجود از خطوط راه‌‌آهن، ساختمان‌ها و جاده‌ها گرفته تا زمین‌های کشاورزی، محوطه‌ها و آثار باستانی، زیستگاه‌های طبیعی و گونه‌های گیاهی و جانوری از بین می‌روند.


انگار هیچ‌کسی از وجدان خودش نمی‌پرسد که اجرای یك پروژه ملی در مقیاس محلی مهم‌تر است یا حفاظت از میراث طبیعی و ملی؟!
یكی دیگر از اثرات مخرب سد‌سازی پیامدهای انسانی بر روی مردم بومی مناطق سد زده است. در طول چند دهه گذشته، سدسازی ده‌ها هزار نفر از روستاییان و عشایر را از خانه و کاشانه و زمین‌هایشان به‌اجبار کوچ داده است.


پیش از پایان عملیات ساخت دیواره و تاج سد خاکی البرز، بیش از ٢٨۰ هکتار جنگل از بین رفت، ١۳ روستا با ساکنانش و یك گورستان تاریخی متعلق به عصر آهن به همراه شش محوطه تاریخی در معرض آب‌گرفتگی قرار گرفتند.


 برق و آب روستاها را قطع کردند تا مردمی که زمین‌ها و باغ‌هایشان را به قیمت ناعادلانه و قسطی خریداری کرده بودند و توان مالی برای خرید خانه در جای دیگر نداشتند، مجبور به کوچ شوند. زندگی و فرهنگ آبا و اجدادی‌شان را رها کنند، ‌باغ‌ها، ‌شالیزارها، کرم‌های ابریشم، ‌دام و مرغ و خروس و غازشان را به دست خاطره‎ها بسپارند و حاشیه‌نشین شهرها شوند، بی‌هیچ شغلی، بی‌هیچ چشم‌انداز روشنی.


سازمان ملل متحد با گزارشی که درباره سدسازی منتشر کرد، آب پاکی را بر دست مدعیان سدساز ریخت که اگر با ساختن سد‌های جدید بخشی از محیط‌زیست نابود گردد و یا وضعیت معیشتی و زندگانی مردمی که در آن منطقه زندگی می‌کنند بدتر شود دیگر نمی‌توان ساختن و داشتن آن سد را نمونه‎ای از پیشرفت و توسعه پایدار در یک کشور نامید.


خیلی وقت است زنگ‌ خطر بی‌آبی به صدا درآمده اما همه همچون قورباغه‌هایی در دیگی پر از آب‌داریم کیف می‌کنیم و در نشئه خوشبختی وعده داده‌ی خادمان سدساز فرورفته‌ایم و نمی‌دانیم زیر دیگ آتشی روشن است.


تا وقتی همه مقابل اقتصاد سیاسی مدیریت منابع آب سکوت کرده‌ایم؛ دور نیست زمانی که همه باهم در بحران بی‌آبی بسوزیم.

 

اختصاصی/ سید جوان تسبیح‌اش را این دست و اون دست می‌کند و دستی بر محاسنش می‌کشد، گه گاهی لبخندی و تبسمی از روی ناچاری، به نظر می‌رسد سید بزرگوار دست پاچه می‌شود دایم از روی صندلی  تکان می‌خورد، از پشت صحنه به وی اشاره می‌دهند که چرا بی تابی می‌کند؟

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUSEhIVFRUXGBIWFRUXFRcVFRIVFRUWFxUSFRUYHSggGBolGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OFxAQGisfHx0rLSstKy0tKy0rLS0tLS0tNy0tKy0tKy0tLS0tKy0tKystKy04LS0tKy0tLTctNy0tLf/AABEIAKgA4AMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAADAQIEBQYABwj/xABIEAABAwEEBQcGCgkEAwAAAAABAAIDEQQSITEFBkFRcRMiUmGBkbEycpKhwdEHFCMzQlNissLhJENEVGOCk9LwFRai4oOz8f/EABgBAAMBAQAAAAAAAAAAAAAAAAABAgME/8QAJxEBAQACAQQCAgAHAAAAAAAAAAECETEDEiFRE0EyYSJScYGRoeH/2gAMAwEAAhEDEQA/APIzb39L1BDNuk6Z9SnR6uPNPlIxUVz6lTFLtnpp8mXtK+OSdN3ek+MydN/pH3qOCnBGp6PuvsXlndJ3pFJeO/xTEoQN04Kw0RpMwudzQ+N4uyxO8mVla0JGLXDNrhi048a6qcEHytNK6NDGtmhcZLO80Y8gXmOpUwTAYNkAr1OAqNwrlptS9G2l5JZE19nfzJWyuLIpWg5AgVvNOIc0Gh7QdRZPg0gDiXTSvbXmtAYwtBya9wreNKYi7XMdV9v2JXmKRe0WbUiwtHzAd57nP8Sp0WrFjb5NmiH8gPijtns9vBi4bx3ha34PXitqxHzI29bl6vFouFvkwxjhGz3Iws7ei0cGgeAT1Il85RuFBiMldaqzAWiMVGLiDjsLHBe6CMbh3BIYhuHcFUsiexg4/IZiM7R6nR+9SYmrVGFt8gtFLo2Da418AkfYY+iO5Z9p9rPsYoEUg5Ng5WPyGVyrW6AW5rUP0c3Zh61T2jR/Jx3SGmgDa3RjkAVUnhNxJOXmg5tG1A5priScTXHMhDkDiGiraNrTmnaanapLwmEJJ0j0NMVV2oc9/nfhYrhwVTa/Lf534GKavp8opCG4I5CE4KW7Pa0OwjbvLz3BoHiVU6PPOKsNaH/KMG5pPefyVZY3Ucq14YZfk9Ph1cwAvx1pldcT5Nel1LyuUY969ljtLeVDrzQ0NAIJILnBjgOacKi9QHc8rye26JniFZYntHSIq3jeFR60fJnn+TPHCYoACfRI0Y4I9xKtsZsMNS3UUMThEltp2ghq0+pOrwtMhfIPko6VH1jziGV3UFTxptVAYl7Dqjo3kbPGzbS87znc4+NOxVh7LKaXlnhAAwpQUAGAAGQFMgjFv+dW402LgnBWTmns39X+f51OTXsriDQ7Ds4GmY8E2CYOqKXXNoHNObScsdoONCghFyVcUjNKanFNKAiucOWptLD6qf3I5Chyn9IZ1xv9nuUslMiFAniqjprkwopY6GiE4Kfbo9qhEJWM6C4Kotnlu4j7jFcuCp7caPfxH3GKbweHKMQhvT2SNdi0g8DWiaQpbsZrBJWd3UGt7hX2qDCcU61zX3ufvJPZXD1UTrPFVrndEs/5Xh4gKq5ua9wsWjiKNN54cTU3QB6NMApM9lbsoCMRdw6qYZ5JWwXmkPnmP80Tcf5Y1R27S9oiLmBkbrlBfde+UbjdLrtBGeqhFdyrOzCahyXIDTeg4JfnIw0jC+wAPaT9MEYEZYFYLSWiHwnGjmHBsjfJd1fZPUVo7RrBI0uc8s2GgDqCleYHAkuz3BRdD6Ra2OQSNwcbxFLzcd4/JZW78tcP4Wb5NPbHirTSFlY3nxmsZqPMdTFhrl1VUWMiuY7ws7a68ZLNn6LsPKyxx0wc5oPmg1d6qr2WzNXnepdnvWivRa49p5o9q9KiGC26f4sutyVOAXELlTEqHNFWjmkB48knIjoO3tPq2KVHZZHCoY4jeGkhEFhl+qf6JTLcQLJa2vqPJc3B7Dmw7usdfWN6OUy26EmcRLHG5srRQG7g8dB/VuOzgUeCyzuaC6B7DtaRkeyuH+bEDcAcmqU6wy/Vv9EoZskn1b/RKD3FXaD+kR9bH/jUtR7bZJfjEDuTfQCYONx1BgLtTTDMqQWnaCOIKZEXBKkBQEa2MqFTkK9nGCppm0JTqMgHBU888sUkj4Xhslea4trdvRNacD1V71cuVLbPnH8W/cal9DDzVPoqzSMB5QipugAGtA0b6Y/kiaQluxvdua7wUx6ptZpKQEdJzG+uvsUa8tb4jHtCsdCsvGRnSjNOINQq4KfoN1Jm9YcPUfclawx5egN1k2UKgaV03JILppQYA0q+m4u3LFfHpOmfUU7/AFOQbu5LL+Llc1FpNG5xphQZ+7ikntApjkNngoQt7j5RPBPFqbjzT3hTdTw1xx3z4bHVLQ0xc20gQkFpAilq68DhUi7UDCo47FpXaTumnJWX+SGR47wFibXrhJJE2JrOTpg9zXEGUCgDd7MsaE1VvYddpXOZDHZGVJa1o5V9Nw+jgurHqdOePpF6efLW6NtZlNaMFOhE6PPfeNSrlgQIdFzvF51chg0m6O3NFGiXDN1OLveVzZ9fHfgTweuIQzHE3yrTE3jK0fiQzbbGPKt0HbK3+5T836G1RpaxS0Y6GKshtNoc97cHmItIZV2ZbUtoOpAbYrV9XJ6X5q6dpnR4wOkIex9fBDdp3Rm23RHhePsU3LZKsWO19CT0/wDsnCyWvoyemP7lPOsGjB+2M7n/ANq4ayaM/exj9l/9qX+Qg8hbNgl9P/slAto+u9M+9Tf9waL/AHtvov8A7Uo1h0Z++N7nj8KfkK90tsH1/e7Z2qToTlnMkdOZQ8Ti4HueAYuSpdDK0IvY5ZgKW7WPRp/bo9gpzgABkPJSf69o85W6H0venMtUJKRMbpKyHK2wf1G+9GaYneTaIncJG+9X836Gw5Bgqe1N5x4VPfTPIK+NiJycDwdXwQZ9FSUcKHnAV66Goz61c62KcvLOuVNbPnH8W/car+22R8Z5wwOR2FZ63fOP4t+41XuXHwMOQHLO63P5kbd7nH0W09q0DisrrZJWRjei0/8AI/kFLTPhRqTox1JWH7Q9eHtUZEspo9h+0w/8gpvDGch034ccE+6cKAngCcdy27rbZWtu3jkRUxxl23HCQpW6dszXtka+a80fQbGwGg6OIrmsu/L6jqnS6f8AN/r/AKxTmPGBaRxBHiux24K203p2W0vvPNBjdaK3WjhtPXmqkq8Z48ufuo8BJNACTuC2eodmPxxr3AUayQ545AdmFVjTIGNIa6juGe8V2LU/BhXlLS8/RhPXne9yWcnbWnyZcIUktrtszyZXdJxLnhrQ44ANb3UHWpbNR5HC86eOlbtRE95yrXGi7Q9o5MuFMTyWPmg0He6qn2fTMkjjGw0oSa7gObs4LXDCSTwyt2SH4PGfvvo2Q+2QJ7tRAMGzyvO8xtjHcHuPrVxY4pD5T3VwyJG3irKKwsOJc88TlwWmp6L+7Mt1EZgDLPXzYwAeskkkdiCdRecBfcG1xyJI6lr5NFx1FCeJJwUeXRrN571Fx2fcy/8Asdt8c8lhGOQNeo0yVlFqTZg2jmPcely13PLm3DlxxU5mhoji4uJphic/YjSaOYBzXOpQVFSce1OYaT3IUOo9kbW/G+StKUlMd3ecGmtVFtepNnILow9gpg0v5ShH2qCqt5LN9o12Y4dyiSQvAoHlLXjWlbY+1arPbk8Ux2eqoQWaLaHHlOUpQ3bkjRddsJvMN4dQpxWhtU8jGnN2ZOJyG4Voqj43eGI2ileGSckv0nalk0e/MOvDYSCKjrFTRR3WF/Qb6vcr6OpDQA4nm9G6e7FR7baCTciFTlylC4uO6No2DfjVO4YjdUYic0+TQ9WHgEeHSU7DzZZW8JH+9Gn0bO2NsxvGNwDg/Nt0ktBcR5OLSMaKMw1wOB2qLhD29A1d0rM6zT8rI6W6xsjA91SKE1F4itMlSWjTxLi7kxjT6ZOQDeirXVqMPs0oyvwBpO6ppVV8mhIWksAdhQXi43jzW57Oyiz6W9Wftc83wiDTzTmw9jgfEBUGmZuUlLwDSgA30A2jvU/SujTHzgbzdppiPO96q7y0LK37RUoOI7EdzAeooDhTBJCTNaKucRkSThxTWuNMU+0nnO853inwwkqcZtplbPsOiStMVYjRrqVoq20ChIV2aRDGMrt357fct1qE8mO2SHPkgK8GuWDW81CH6LbDvYfulY9T8WkVnxq697aZEY8WtqMsclO1YtJc99ccBu6R6lS2x3y0vVI8eiSPYp2qjudJ5rfErpwY5NpDORXsUhlrKqmvRmvV6RtZi1FDknqoV9deRotpTZk8yKFfXF5ptomNpLrQnS25t2nJtrTyrzq8aVooTMSB1otvhYwC68O3jEEd6D2iTyVa6u0O8FiWy4Dg1a+R+B4HwWGjfgOzwCVPFPbaLsdRmG4dVcKp+ibe6CK1SR4SNZDExwzjZK4tke3caANr9pQmPq0DeEyKd8br7QHVaWyNcKte05tcOzPDYp2pZ6OtUhsZMXzllma5opW/Daua+Mj6QvsFRtvqv0rZmxzysZ5LXyNG2l1x5teoCnYj6I0wYpHOs8NwOYWmsjn3TUFsjXEYXSAQD3oEouRg1qXAhtdtfKk82mAO2p3InmG1+prq2aTqaR3PQ7W/nv4j7rU3Uh36LOd171kFCtLvlH8fwtWOH3/VphyZOcDhXA4HI4ZFZCSF7aX2lpO/bw71q3OUDSUF9h3jEcd3crXnjtQpkraqSyAkVGRQnsojtutsCWryncT4o9itABxUe1+U7ifYgtcp6d1F58tdBphoFKLLWx9ZHne5x9aQSIb81WeXcmTRAt98HwrZ7U37LvArBAb1uvgzdUWhv2T4LDqfitnLa75aY/xZv/Y5T9Vnc9/mt+8VWW80mmH8Wb77lO1ZPPf5o+8ujCssuGqa9FDlEa5Ea9askpr0t5Rw5KHoA5cuMmGaAXJLyAI5yZJIhuchlyA6R2B4HwWHacBwHgtlK7A8D4LFA4DgFOVXiO2oANDTDFEAOBrQ40p5RpiaD34KKDhXqVrouKI8pJaOe2O4AxrrvLPeXXGX6Va2jSSQKgDDEqFqt9pcReN67iKnHEbxXDNDmkJNSak7c69vYre02+F72gxRR1Io5l75M15t6843xvG5U8sRaXNNKgmtMgamrexK2httSTSx2k/baO8NUW0v57+P4WqVqkKaPmPSmb6mtVfaDz3cfYFOPFaYcuvJhchlySqbZGs9oDWOZue+nCuCrrRImTy851OkfFAc9X3eNOW8iWo88/5sCAESSO6aHu96GVlF5ezgVzkgSppItn8GEny8rd7PyWLWn+Dua7bW9bXD2rPOeKuK7TLaWmcfxZfW4n2qTq6ee7zfau1wju22cb3A97W19dULQbgJD5p8Qten9MsuGnDk8OUYOTw9bMkkOTryjh6W+mBy5IXIJekvoAhchucmlyGXoDp3813A+CxuwcPYtTbH0Y7zXeCyrlGa8DiKiilNlaWvbUMDy17caiN7LzaO2gEF2PBQ6p4k7fUVCzorOBi8tujGgcC51PogdeGJyqutBJq5woXEl3nOxpj2mmxOhcyu3bsqewkkNHXQ8EO3PcSAW3RTmtGQrnifKNcz1I45DY6JkuaMZsv2h33qexV055zvOPsU60wPOj7I2Nrji+UhoFczjnvKzEjbziTWtca1BB3EbFM4VjdLJMnlutJ3D17FWGAIM7QMkLuQBSFcnRsqfFFZH2kc49iEjWrPsQVM4aZc1wKUFNKcwEmgFScABmTuHWmg8RkkXQSTgAM6rcauavfF3MmkPygc3AZMbUAjDM0Kkas6AEAvvFZT3Rg/Rb17yr2ZuCq4+FRivhFiu2wnpMYe6oWfsz7pqDQj/KcFudarHHauTfyrIpWAtcH4NeDShDthFD3rOHVeb6L4HcJR7Qs8MtTVTYbHpZ21jTwdRSGaV3xnsIKEdVbVsja7zZGH8SadWrX+6SdhafCq1nViexLbpRu1r+4e9O/1Rn2vR/NVz9XrWP2WYfyE+CEdD2ofs0/9N/uR8s9jsWw0mzc70UjtJt6Lu4e9Vf8AptooP0WbCv6uTGpzy7OxNdom0n9mnH/ik9yfyz2OxYv0uOge0ge9Afpd2xgHFxPsUZuhbUf2ab+m/wByI3V62HKyzf03e1K9ae4OwyW1ukwc4AbhgO0qvlFMFbDVe2/usvaAPEp41Tthzhu8XsH4lNzl+1dqnY3beIOyjfbXBPq6lCajE4kZYV7cFbf7VtG0wjjM32ApRqy7bPA3g5z/ALoS74NKayOAeK+TheFaAjcTQ0HXTCtU/SQANQxrKgm41xeGilRiSfHYrZ+gImir7WB1thcfWXBE0dYrHfHOlmoa3S1sbHdTsyQjv3wO1sBFcbDH0Io29tKlRdJ6JZMOcKOGTxS8P7h1FSoXueS92Zx/+KSQrxmop5tpOzPgddkz+iR5L+se7Yql7qmq9R0hY2StLHirT6jsIOwrEaQ0EYTzjeaTzXbDuB3FFnorFKxhOSlsiACPybRkQOwpCwdL1FQNIVpzHBBRrTsPFBUzhWfLlsNTND/tDxj+rG4fWduzvWY0ZZOVlZHsccTubtPdVeo2eMAAAUFAAN3UrhJDAiFqY0IoVGrNIaIbIMVRv1dlj+bcHDon2HYtjRcWqbNntjW2Zwwcwg+bXwqn/F3j6Du4rXBqeGrP4v2e2QDpBsePSCcLTLvk73rW3Uoaj4r7G2S+OT7DN3v9674xaf43pP8AeteGpQ1P4r7G2OMlqOyX0ne9NdHaT9CT0j71tLqSifx32NsSbHaD+rPafzXDRk5/VesLa3Qm3UfH+xtkG6Ln6Hh70o0ZOcLoHE+wVWuc0IZCJ0oW2XZqreNZXl56hRo4BWtl0PFH5LQrMhNWkxkIMMomlEKYUwG5RrTE1wLXCoOBG9SHIbwgqw2lLCYn3a1Bxad46+sKCQthp2zX4zvbzh2ZjuWRIRYVQZxh2oKRcsZwrPlotSYwZnO6LMP5jT2LeRrly0+kwdiKAuXIUcAlASrkAqWi5cmbqJaJFyAdRddSrkQOXXVy5AJdS3Vy5IGEJC1cuVEbdTSFy5AMIQyFy5ADcEJ4XLkJRpVg5BQkbqj1rlyf0Vf/2Q==

اختصاصی/ پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر»kassitkhabar.ir
فیروز اسماعیلی‌نژاد


وی ناگهان و برخلاف روال برنامه‌های زنده صدا و سیما که نباید اشاره‌ای به اتفاقات ‍‍‍‍پشت صحنه می‌کرد، می‌گوید: طبیعی‌ست، صدا و سیما بعد از مدت‌ها ناپرهیزی کرده ما را دعوت کرده ما هم عادت نکردیم به حضور در چنین گفت گوی تلویزیونی آن هم از نوع زنده!
 به نظر می‌رسید.

پخش این برنامه که با روی کار آمدن سکاندار جدید رسانه ملی «عسگری» استارت خورد همه عوامل این برنامه را پای میز پاسخ‌گویی دلواپسان بکشاند، چراکه این برنامه از خطوط به اصطلاح قرمز صداوسیما گذشت و درست عکس تدابیر آن‌ها شد. خمینی جوان از آیت الله هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی رییس دولت اصلاحات به نیکی نام می‌برد و از مقام و منزلت شان تجلیل می‌کند.


حذف، عدم انتشار اخبار عدم اطلاع‌رسانی فعالیت‌های کنشگران سیاسی حامی اصلاح طلب و خود اصلاح طلب، نتیجه‌ای جز پشیمانی برای این مجموعه‌ی عریض و طویل به دنبال نداشته و ندارد، مردم آن‌چه را باید ببینند و بشنوند از شبکه‌های فرار فضای مجازی و ... دنبال می‌کنند و به واقعیعت‌ها می‌رسند، این رسانه ملی است که رفته رفته مخاطبش را از دست می‌دهد.

نوزدهم دی ماه، اما حرکت غیر منتظره‌ی رسانه ملی را شاهد می‌شویم، شبکه خبر حدود ساعت 19و 20دقیقه زیرنویسی  تحت عنوان "رییس تشخیص مصلحت نظام در پی عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد.

" بدون این‌که نامی از آیت الله یا شخص هاشمی رفسنجانی ذکر شود فقط به عنوان رییس تشخیص مصلحت را بر روی صفحه تلویزیون بسنده می شود. دقایقی گذشت و خبر رحلت فقید مصلحت اندیش نظام حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی بر صفحات شبکه‌های مجازی نقش بست، شبکه‌های رسانه ملی گویا هنوز منتظر لغو ممنوعیت‌ ذکر نام این بزرگوار و صدور دستور برای پخش تصویری از ایشان بودند، چراکه مدتهاست که در برنامه‌های عادی ویژه یا خبری از انتشار تصویر این بزرگمرد انقلاب خبری نیست.

از شبکه‌های تلویزیونی خبری نبود، جز زیر نویسی که خبر از ارتحال عالم وارسته حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی می‌داد، این‌جا همه چیز آرام است صداو سیما به پخش برنامه های عادی خود می‌پردازد.

هیچ کانالی قطع نمی شود و برنامه‌های روتین ادامه می‌دهند. دقایقی دیگر می گذرد و بازهمان روال پیشین، زیرنویس اما در صفحات مشاهده می‌شود تا خبر درگذشت این ستون انقلاب، یاور امام و رهبری را باکس خبری ساعت 20 شبکه خبر اعلام می‌کند.(این در حالی ست که می بایست به احترام یار امام و رهبری انقلاب برنامه قطع می شد و به این اتفاق مهم نظام پرداخته می‌شد)


 تلویزیون ملی که هشت سال تمام، به اندازه روزها و شب‌های گذر از جنگ تحمیلی فقط و فقط بر این بزرگوار می‌تازد، «تخریب و تخریب و تخریب». تحولی اتفاق می‌افتد، ورق برمی گردد، شبکه‌های مختلف اما فراموش می کنند .

همه چیز را، گذشته را و گویا ناگهان آینده نگرشدند!، تصاویر مربوط به فعالیت‌های انقلابی و اوایل انقلاب درکنار امام راحل و رهبری معظم را به تصویر می‌کشد همه زوایای تلویزیون در شبکه‌های مختلف رنگ و بوی حزن واندوه و نگرانی سرشار از ارتحال آیت الله را می‌گیرد.


 تصمیمات به بیان واقعیاتی از آیت الله از زبان برخی از سیاسیون و فعالان  گرفته می‌شود و به روش دیگری روی می‌آورند، حداد عادل طی تماس تلفنی در گفت وگو زنده با شبکه خبر با عدالت از بزرگ منشی و سال‌های انقلابی گری هاشمی رفسنجانی می‌گوید، مهدی چمران نیز که در یک برنامه زنده از این خبر شوکه شده استُ از نکات بارز این عالم سیاستمدار و باهوش می‌گوید.


گریه‌ی احمد توکلی در تلویزیون رنگ و بویی دیگری به خود گرفت، وی به بیان ناگفته‌هایی از زندگی آیت الله هاشمی می پردازد و می‌گوید: نباید کسی از بیان خوبی‌های هاشمی خجالت بکشد، توکلی که بارها در طول مصاحبه بغض کرد و اشک ریخت با اشاره به حملات اخیربه آیت الله هاشمی می‌گوید: می‌توان اختلاف داشت و نظرات مختلف ارائه کرد ولی سیخ نزد و زخم زبان نزد. نکته جالب در این گفت و گوی تلویزیونی است که مجری این گونه تحت تاثیر قرار گرفته که می‌گوید:ای کاش با وی مهربان‌تر رفتار می‌کردیم!


تلویزیون ملی این بار به سراغ همسنگران و پیشکسوتان عرصه‌ی سیاست و انقلاب می‌رود تا شاید از بار و سنگینی این ضایعه از دوش مردم کم کند، دریغ از این که هر کسی که به مصاحبه می نشیند سفره‌ی چندین ساله‌ی دلش را پهن می‌کند و با مردم گلایه را مطرح می‌کند.


حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی طباطبایی از قدیمی ترین مبارزان پیش از انقلاب، با حضور در تلویزیون می گوید: صداوسیمایی‌ها گله می‌کنند چرا بیننده تلویزیون کم شده، و چرا مردم ماهواره می‌بینند، الان اگر از هاشمی تجلیل نکنید بیننده تان کم می شود، افراد پخته و فهیم و باکمال و دلسوز جامعه توقع دارند صداوسیما در خصوص درگذشت ایت الله هاشمی مایه بگذارد.خناس‌ها می‌خواستند ایشان را از رهبر دور کنند اما موفق نشدند زیرا علاقه این دو بدان حد بود که هیچ فرد یا گروهی نتوانستند در آن شبهه ایجاد کنند.


در این برنامه تلویزیونی اما حرف آخر را طباطبایی می‌زند به مخالفان پرداخت، این‌که مخالفان نسبت‌های ناروایی می‌دادند، خدا این‌ها را ببخشد، ای عزیزان، ایشان زنده نیست که دیگر ببخشد و خدا هم دیگر نمی بخشد ای بدگویان، دیگر ایشان نیست که شما را عفو کند و دیگر عفوی نخواهید دید، امیدوارم به عقل بیایید.


در بخش دیگری از برنامه های صداوسیما این بار حجت الاسلام اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی دفتر مقام معظم رهبری بعد از مدت‌ها آن هم به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی به تلویزیون آمده است، از خاطراتش از رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت و به انتقاد از افرادی پرداخت که تهمت‌هایی را به آیت‌الله هاشمی می‌زدند.


او که تحت تاثیر نامهربانی هایی صورت گرفته برخی قرار گرفته، ما می گوید: مرده پرستیم، وقتی من بالای سر پیکر بی جان آقای هاشمی رفتیم و به چهره او نگاه کردم، نتوانستم خودم را نگه دارم چرا که تمام بی مهری ها و توهین ها و تهمت ها و کج اندیشی ها علیه او در ذهنم مرور شد. مساله از دنیا رفتن هاشمی نیست، انسان همه می روند اما جفا این است که تهمت بزنیم، مگر ما مسلمان نیستیم؟ مگر قیامت نیست؟ چرا فرافکنی کنیم؟ این بی مهری ها علیه شهید بهشتی هم بود.


وی با کنایه به صداوسیما گفت: اگر الان در همه شبکه‌های تلویزیون هم از هاشمی تجلیل شود، فایده‌ای ندارد باید قدر هم را بدانیم و تهمت نزنیم، ما اگر قدر همدیگر را بدانیم و از پتانسیل ها استفاده نکنیم اوضاع کشور درست نمی‌شود.


با گذری کوتاه به نوع برخورد، رفتاردوگانه و چندوجهی مدیران و برنامه‌ریزان این شبکه ملی که با بودجه بیت المال اداره می‌شود می‌توان دریافت، تصمیمات شان به گونه‌ای است که حالا برای جبران دست به کار شده‌اند و در این میان مردم همه قضایا و ریز ماجراها را رصد می کنند، اگر به گونه‌ای که سال‌های پیش حرکت کرده‌اند، ادامه دهند چاره‌ای جز پشیمانی و تکرار تصمیمات امروز و بازگشت به مسیر مردم‌داری و برای سیل عظیم طیف‌ مقابل شان ندارند.

 

اختصاصی/ بی قراری جنسی نیز نوعي بيماري است که درمان شدني است فقط بايد آن را شناخت. متاسفانه افراد درگیر این نوع بیماری مورد اذيت خانواده قرار می‌گیرند و از خانه طرد می‌شوند.

اختصاصی/  پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر»kassitkhabar.ir

شهناز عزیزی حیدری

مهم‌ترین مساله‌ای که اجتماع ما همچون اجتماعات مطرح ديگر در دنيا بايد بداند اين است که اين بيماران موجوداتي هستند که مغزشان، افکارشان، روح و روانشان با جسمشان مغايرت دارد. خودشان نمی‌دانند که مرد هستند يا زن. دختر هستند يا پسر. روان و فکر اين افراد در يک مسير مشخص و هدف‌دار حرکت نمی‌کند. يعني اختلال در هويت جنسي برايشان به و جود آمده است.در ادامه قسمت دوم سوالات را از آقای حسین جویا می شویم:


* عمل شما چه مدت طول کشيد؟ عمل من طي سه مرحله طول کشيد درصورتی‌که اطلاع داشتم عمل تبديل زن به مرد به‌مراتب سخت‌تر از مرد به زن است و شايد همين سبب شده است که هزينه جراحي طولانی تبديل زن به مرد به‌طور ميانگين بيشتر باشد و من نگران زمان طولاني اين عمل بودم.
* دولت چه کمکي به شما و افرادي که مانند شما هستند می‌کند؟


من در مرحله اول از هیچ سازمانی کمکی دریافت نکردم و با کمک دوستان و خانواده ام تا حدودی مشکل هزینه جراحی ام را فراهم کردم ولی بعضی از دوستانم هستند که سازمان بهزیستی هزینه جراحی آنان را تقبل کرده و در حال حاضر هم این سازمان کلاس هایی در این رابطه برای ما تشکیل داده است، که جای تشکر دارد.


* حال که در جنسيت مرد بسر می‌برید چه نیازی دارید؟ قبل فکر می‌کردم اگر مرد شوم نيازم کم‌تر می‌شود، حالا می‌فهمم پدرم براي خرج خانواده‌ام چه سختی‌هایی می کشید و ما او را درک نمی کردیم.


بیشتر تنهايي مرا رنج می‌دهد. بی‌کسی مرا می‌سوزاند و چه کنم من هم بايد راهي اين مسير سخت باشم.


* به‌عنوان سخن پايان چه خواسته‌ی مهمی دارید؟ من عاجزانه از مسئولان خواهشمندم که ما را دريابند و تدابیری بیندیشند تا ما هم مثل بقیه عادی زندگی کنیم. تکليف من و امثال من در اين شهر چه می‌شود؟

من در رشته دانشگاهی دلخواهم تحصیل کردم و بعضی از دوستانم نیز مدرک دانشگاهی دارند و همچنان جویای کار هستند در مراکز دولتی که امکان استخدام نداریم پس ناچاریم کارگری کنیم اگر ما را به عنوان قبول کنند چون بعضی از دوستانم توانایی  کارگری هم ندارند و نیروی بدنی شان ضعیف است.


مردم و مسئولین بدانند در وهله اول مشکل اصلی امثال من عمل جراحی ست که هزینه بالایی دارد و پس از تثبیت هویت در جامعه که متاسفانه همه از ما فرار می‌کنند و هیچ‌کس ما را درک نمی‌کند ولو اینکه ما هم نیازهایی مشابه با آن‌ها داریم. ما هم حق زندگی داریم.


پس زمانی بی‌قرارهای جنسی را در خیابان های شهر می‌بینید به آن‌ها نخندید. آن‌ها را گناهکار و منفور نپندارید و به این فکر کنید، چه کسی باید آن‌ها را حمایت کند که از این سردرگمی نجات پیدا کنند! آیا با نکوهش و فرار از واقعیت این معضل برطرف می‌شود؟!


درد و دل‌های آقا (حسین) ضرورت آگاهی و مسئولیت همه اقشار را در برابر این افراد رنجور و بی‌گناه تعیین می‌کند. آیا بهتر نیست با آگاهی از مشکل این افراد، به‌عنوان یک همنوع یاری‌رسان آنان باشیم. اگر کمک کردن به افراد فقیر و بیمار حد و مرزی نمی‌شناسد و ما حاضریم حتی به بینوایان کشورهای خارجی کمک کنیم چرا به‌عنوان یک انسان روشنفکر از امثال آقاي (حسین) که در چند قدمی خودمان زجر می‌کشند، غافلیم؟!


مشکل از این بزرگ‌تر که یک انسان در مرز بودن و اثبات هویت خودش در تردید است و از همه‌ ی چیزهایی که حق طبیعی اوست باید کناره‌گیری کند. او به دنیا آمده مثل بقیه انسان‌ها با اشتیاق زندگی کند نه اینکه دائم در فرار از زندگی و آرزوهایش باشد. اگر متوجه شوید یکی از کسانی که می‌شناسید دوجنسه است یا حتی فرزند، خواهر یا برادر خودتان تمایلات و اظهارات دوجنسی دارد، ممکن است با هویت این افراد آشنایی نداشته باشید و ندانید چطور باید بدون اینکه اذیتشان کنید یا احساساتشان را جریحه‌دار کنید، با آن‌ها رفتار کنید. این نوشتار را بخوانید تا آداب صحیح رفتار با چنین اشخاصی را در صورت لزوم، بدانید.
افراد دوجنسه به کسانی گفته می‌شود که خود را متعلق به جنسیتی که با آن به دنیا آمده‌اند نمی‌دانند افراد دوجنسه در همه جای دنیا در فرهنگ‌های مختلف وجود دارند. در جامعه امروزی توضیح وضعیت جنسی برای همه این افراد کار آسانی نیست. در این نوشتار به شما می‌گوییم که چطور این افراد را درک کنید و باکسی که با هویت و جنسیت خود دچار مشکل است، محترمانه رفتار کنید.


1-به هویت جنسی آن‌ها احترام بگذارید. از این به بعد، آن‌ها را صرف‌نظر از ظاهرشان، با‌‌ همان جنسیتی که خودشان اعلام می‌کنند و نام انتخابی‌شان قبول کنید. اگر مطمئن نیستید از خودشان سؤال کنید مراقب افعال گذشته‌ای که به کار می‌برید باشید.

وقتی در مورد گذشته حرف می‌زنید، سعی نکنید از عباراتی مثل «وقتی در آن جنسیت قبلی بودی» و از این قبیل استفاده کنید زیرا افراد دوجنسه بسیاری تصور می‌کنند که همیشه با‌‌ همان جنسیتی بوده‌اند که خودشان به شما اعلام کرده‌اند اما مجبور بوده‌اند آن را پنهان کنند.

از فرد دوجنسه سؤال کنید که دوست دارد از گذشته او چطور یاد کنید. یک راه‌حل این است که وقتی در مورد گذشته حرف می‌زنید، از بیان مسائل مربوط به جنسیت پرهیز کنید. اگر مجبور بودید در مورد تغییر جنسیت او حرف بزنید، بگویید، قبل از اینکه جنسیت واقعی‌ات را عنوان کنی یا قبل از اینکه تغییر جنسیت بدهی.


2- باید توجه داشت افراد دوجنسه شخصيتي درست شبيه به وضعيت قبل خوددارند، افراد دوجنسه شخصيتي درست شبيه به وضعيت قبل خوددارند، با آن‌ها مثل بقيه آدم‌ها رفتار کنيد. آن‌هایی که با آن‌ها مثل بقيه آدم‌ها رفتار کنيد.

آن‌هایی که به‌تازگي جنسيت خود را متفاوت با آنچه با آن به دنيا آمده‌اند معرفي مي‌کنند، درگير يک اتفاق بسيار بزرگ در زندگي خود هستند. صبر، درک و ميل به حرف زدن در مورد مسائلي که اين تغيير ايجاد خواهد کرد به آن‌ها در اين زمان سخت کمک می‌کند.


3-از زبانی مناسب با جنسیت فرد استفاده کنید. مثلاً کسی که جنسیت زن را برای خود انتخاب کرده است، احتمالاً کلمات زنانه را برای خود ترجیح می‌دهد. نامی را برای او به کار ببرید که خودش انتخاب کرده است.

مثلاً اگر یکی از دوستانتان اسم «مریم» را برای خود انتخاب کرده است، وقتی می‌خواهید او را به کسی معرفی کنید، نگویید «این دوست من علی است، از دبیرستان اونو می‌شناسم». مطمئناً اگر بخواهید دوستی‌تان سر جای خود بماند، باید بتوانید به خواسته‌های مریم احترام بگذارید و او را همان‌طور که امروز هست بپذیرید، نه کسی که قبلاً می‌شناختید. البته این فرد دوجنسه‌‌ همان کسی است که قبلاً می‌شناختید، با این تفاوت که الآن او را بهتر می‌شناسید.


4-از سؤال کردن از او خجالت نکشید. بعضی و البته نه همه افراد دوجنسه سؤالات شمارا در مورد جنسیتشان پاسخ خواهند داد؛ اما از آن فرد دوجنسه انتظار نداشته باشید که بتواند کاملاً توجیهتان کند. این وظیفه خودتان است که خودتان را مطلع کنید. همچنین، اگر فرد دوجنسه‌ای برای پاسخ دادن به سؤالات شما راحت نبود، بیش‌ازاندازه اصرار نکنید؛ و آخر اینکه سؤالات در مورد اندام جنسی، جراحی کردن و اسم قبلی فقط درزمانی ضرورت پیدا می‌کنند که بخواهید به دنبال مراقبت‌های پزشکی برای اوباشید، با او رابطه داشته یا برای اسناد قانونی نیاز به نام قبلی فرد داشته باشید.

 

ابوذر بابایی زاده با انتشار مطلبی تحت عنوان «کاندیداگرام، چگونه موثق شد؟ / روایتی از فعایت یک ساله اش در کانال کاندبدا گرام را بیان کرده است.پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر» kassitkhabar.ir:

 

ابوذر بابایی زاده روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب چندین سال سابقه‌ی مطبوعاتی در این مطلب آورده است:


۱۸ آذر ۱۳۹۴ ، ساعت ۲۰.۳۰ دقیقه کانال کاندیداگرام در تلگرام با ارسال لینک candidageram@به ۳۶ مخاطب مجازی به صورت موقت کار خود را آغاز کرد.

چند ساعت قبل تر، در جلسه ای با جمعی از دوستان رسانه ای به این نتیجه رسیده بودیم که باید از فضای تلگرام برای #اطلاع رسانی در #انتخابات استفاده کنیم.

عدم توان مالی مطبوعات برای چاپ هفتگی یک ضعف جدی در بحث اطلاع رسانی بود و یک کانال تلگرامی می توانست این ضعف را پر کند.

 با گذشت چند روز، آدرس کانال در گروههای مختلف اطلاع رسانی شد چرا که قصد نداشتیم در دعوت از مخاطبین اجباری وجود داشته باشد.

 کاندیداگرام با اطلاع رسانی در چند بخش در طول چندماه قبل از انتخابات همزمان با هر مرحله از انتخابات تلاش می کرد خود را به یک کانال #معتبری خبری در انتخابات تبدیل کند و این اتفاق در کمتر از سه ماه رخ داد تا انجا که اسفند ۹۴ و در اوج فضای انتخاباتی اکثر #کاندیداها تلاش می کردند تا اخبارشان در کانال کاندیداگرام ، در کنار دیگر منابع خبری منتشر شود.

 بی شک کاندیداگرام در طول انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای نقاط قوت و ضعف فراوانی بود تا آنجا که هر روز از انتخابات برای ما یک تجربه تازه بود.

 استفاده از #طراحی پوستر و انتشار کلیپ های تبلیغاتی از کارهای #خاص این کانال بود.

 از نشانه ها دیده شدن کاندیداگرام اوج حمله برخی مخالفین به این کانال بود تا انجا که برای #تخریب کاندیداگرام حتی کانال هایی با تاریخ #مصرف #سه #هفته ای ایجاد کردند تا در تخریب بتوانند آزادانه تر سخن بگویند، اما از #افتخارات کاندیداگرام #عدم #پاسخ گویی به هیچکدام از تخریب های صورت گرفته بود چرا که اساسا اعتقاد داشتیم اگر کاندیداگرام ضعیف بوده باشد دلیلی برای این میزان تخریب وجود ندارد!

 در زمان انتخابات نیز، کاندیداگرام یکبار #هک شد و مجبور شدیم با اضافه کردن عدد ۱ به ادرس قبلی لینک کانال را تغییر دهیم.

 پس از انتخابات کاندیداگرام تصمیم به ادامه کار نداشت چرا که انتخاب لوگو و نام کانال بیشتر جنبه انتخاباتی داشت اما ادامه استقبال مخاطبان باعث شد تا کاندیداگرام همچنان به کار خود ادامه دهد تا امروز که یکساله شده است.
 بی شک کاندیداگرام بی اشکال نیست، اما همه توان این کانال حفظ #اعتباری است که امروز به واسطه حضور مخاطبانش کسب نموده است تا انجا که تلاش کرده ایم در اطلاع رسانی یک کانال موثق باشیم بی اما و اگر و شاید.. و امید که با مشورت و همراهی شما عزیزان، همچنان در مسیر اطلاع رسانی همراه با شما باشیم و به اعتماد شما خیانت نکنیم.

 بابایی زاده، مطلب منتشره را در کانال کاندیداگرام و فضای مجازی بارگزاری کرده است.

کاندیداگرام کانال فعال در حوزه سیاسی و ... که در جریان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد.

در این کانال به مسایل روز مختلف پرداخته و تفسیر می شود.

 

اختصاصی/  اگر در شبی سرد زمستانی و در یک شب نشینی گرم و پر خنده در بحبوحه صحبت بحث به سیروس فر کشیده شود و در این بین از آبشار آب سفید به عنوان عروس آبشارها سخن به میان آید و اگر این جمع، جمع سیاسیون مسوولی باشد که از آن سوی آبشار بی‌خبرند باید به آبشار جان داد و به این جان زبانی آتشین تا از ناشنیده‌های سوزناک این منطقه مهجور بگوید.

اختصاصی/ پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر» kassitkhabar.ir:

حمید شرفی

با ما به الیگودرز به آن سوی آبشار به منطقه‌ای به نام بشارت ذلقی بیایید اینجا همان جایی است که شمیم گل‌های واژگونه‌اش به نمایندگی از همه زیبایی‌هایش هر مشامی را نوازش می‌دهد در پس این زیبایی‌های طبیعی اما دردهای انسانی بس بسیارند. از آبشار که 10 کیلومتری بگذریم به بخشداری می‌رسیم که یکی از پرتعدادترین روستاها را زیر پوشش دارد و اما کم تعدادترین کارکنان را و سوال از همین جا آغاز می‌شود چرا باید این بخشداری تا به این اندازه خلوت باشد آیا تنها دلیلش دور بودن و دیر رسیدن به این ساختمان است؟

سوال‌مان را رها می‌کنیم و به راهمان ادامه می‌دهیم در روبه‌روی بخشداری تابلویی نصب است که نوشته تا امام‌زاده محمدبن‌حسن 73 کیلومتر و در این امتداد تا دلتان بخواهد روستای کوچک و بزرگ در پیش چشممان رژه می‌روند این روستاها حکایت همان سربازی را دارند که ترکش‌ها خورده و ترک پست نکرده، دکل‌های برقی که از باد و طوفان که چه عرض کنم از نسیم‌های آرام هم می‌ترسند و چشمشان را زود می‌بندند هر آن چشمی که دیرهنگام باز می‌شود، خانه‌های گلی و کوتاه قدی که گویی دستشان به آن همه وام مسکن روستایی نرسیده. آب‌های فراوانی که اگر مسافر خوزستان نباشند استفاده‌ای که از آن‌ها می‌شود کاملا سنتی و کم بازده است، دانش‌آموزان خیره‌ای که با خیلی از نگاره‌ها بیگانه‌اند و بیگانگی‌شان نه به بی‌استعدادی که به ارتباط‌های کم و به آگاهی اندکشان برمی‌گردد، دکل‌های تلویزیون به همان اندازه که بلندند و قلدر بی‌وفا و نارفیق‌اند و این‌چنین می‌شود که اندک اهالی این مسیر که به سمت ماهواره پناهنده شده‌اند در اثر بی‌اطلاعی جذب آن فرکانس‌هایی که نباید بشوند می‌شوند و این تاثیر در سر کلاس‌های درس کاملا پیدا و هویدا است، خود کلاس‌های درس همان کانکس‌های تنگ و نحیف چه ابهام‌ها که با خود ندارند، خلاصه آنکه در این وادی درد بسیار است اما در این بین دردی هست که دردمندش به هزار است دردی به نام جاده، دردی به نام آسفالت، دردی به نام اختصاص ندادن یک لودر برای هزاران نفر، دردی به نام بها ندادن به جان انسان‌ها پیش‌تر عرض کردم که در انتهای این مسیر امام‌زاده باکرامتی هست که مردمی از چندین استان هرساله راه آن را در پیش می‌گیرند و از او معجزه‌ها دیده‌اند اما این سفرهای زیارتی همه در فصل‌های گرم سال است و چون زمستان می‌شود مردم این امتداد می‌مانند و راهی که تنها اسمش راه است و رسمش خیر. این بیراهه قربانی فراوان گرفته و تازه‌ترینش زن پابه‌ماهی بود که چون درد بر او عارض شد جاده هفته‌ها بود که اخمش را نگشوده بود و افسوس که سواری یک شبانه روزه قاطرشان آنچه را به مقصد رساند تنها جنازه زن و نوزاد بی عمر بود این در حالی بود که وجود جاده می‌توانست زندگی گرم آن‌ها را گرم‌تر کند همان زندگی که امروز برای مابقی خانواده حکم بیابانی بی‌آب و علف را گرفته. فراموش نکنیم اینان نه در سرزمینی نمکین که تابعیت کشوری را دارند که خاکش از نوشیدن نفت و گاز سیراب است.

 

حال روی صحبت من با مسولان ارشد استان به خصوص شخص استاندار است که به نقشه استان نگاهی بکنند تا ببینند که اینجا هم جزیی از خاک لرستان است.

 

آقای استاندار با شما سخن میگویم از آن رو که شما را دلسوز و دردآشناتر از هر کدام از مدیران دیگر میدانم، همان مدیرانی که از طناب‌کشی‌های سیاسی خسته نمی‌شوند که هیچ هر روز تشنه و تشنه‌تر می‌شوند همان مدیرانی که چون بر گرد سفره‌های رنگینشان نشسته‌اند فراموش می‌کنند که گوشت، ماست یا دوغی را که می‌نوشند ممکن است با عرق همین دور افتاده‌ها به دست ‌آمده باشد و فراموش کردن واژه محبوب این مدیران است، آقای استاندار جمعیت زیادی اینجا ساکن هستند که اگر چند مشت آسفالت که البته سهمشان است بر جاده سوت و کورشان بریزید با دیگر دردها کنار می‌آیند به قول شکسپیر در جایی که درد بزرگ‌تری ریشه دوانده دردکوچک‌تربه زحمت احساس می‌شود، اینان دامدارانی هستند که به سهم خود به اقتصادکشورکمک می‌کنند ضمن آنکه چندان هزینه‌ای برای دولت ندارند ولی اگر این روند بی‌تفاوتی نسبت به آنان ادامه پیدا کند به شهرها هجوم آورده و بر مجموعه بیکاران افزوده می‌شوند آن چنان‌که امروز حد خفیفی از آن را به علت فوق شاهدیم.

 

استاندار گرامی درد بزرگ اینان را، زمستان سخت و نامهربان اینان را دریابید که به نگاه شما سخت محتاج‌اند...


دایم گل این بوستان شاداب نمی‌ماند  
                                    دریاب ضعیفان را در وقت توانایی

 

 

کدام موضوعات شانس بیشتری برای مطرح شدن در فضای مجازی دارند؟!