امروز : 05 فروردين 1396

 

 ملکشاهی راد در دیدار با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان، استان را کانون بی توجهی در حوزه آب عنوان کرد.

 

پايگاه تحليلي "کاسيت خبر"kassitkhabar.ir


به گزارش کاسيت خبر، محمدرضا ملکشاهی راد نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای لرستان ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، به بررسی مسائل و مشکلات پروژه های آبی در دست اقدام پرداخته و اظهار داشت : در حال حاضر وزارت نیرو بسیاری از سدهای لرستان را لغو کرده و اعتباری برای آنها در نظر نگرفته است.


وی با بیان اینکه لرستان سرچشمه کرخه و کارون است اظهار داشت : لرستان کانون بی توجهی در حوزه آب است و تاکنون هیچ اقدام جدی برای ذخیره سازی آب در لرستان انجام نشده است و در حال حاضر تنها یک صدم درصد ظرفیت آب ذخیره شده کشور متعلق به لرستان است.


نماینده خرم آباد و چگنی ضمن گلایه از وزارت نیرو گفت : در حالی  که بیش از 75 درصد زمینهای لرستان دیم است و  کشاورزان استان در بدترین شرایط قرار دارند که هیچ سدی تا حالا هیچ زمینی را در لرستان آبیاری نکرده است.

ملکشاهی راد ادامه داد و گفت : امیدوارم با تلاش و توانمندی و تجربه خوبی که از مدیرعامل شرکت در بخش آب دیده ایم و با حمایت مجمع نمایندگان و استاندار بتوان مسائل و مشکلات استان در حوزه آب را از میان برداشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت کنونی سد زیبا محمد گفت : احداث این سد در مجلس هشتم تصویب شد و با تلاش های خوب استاندار ، نمایندگان استان و وزارت نیرو در این زمینه امیدواریم در آینده نزدیک شاهد اجرایی شدن این پروژه باشیم.

در ادامه این جلسه مدیرعامل آب منطقه ای لرستان با اشاره به اینکه آب مهمترین زیرساخت توسعه همه بخش ها است و رابطه مستقیم با توسعه دارد و عامل پیشرفت و توسعه استان می باشد، لرستان بین دو حوزه آبریز کرخه و دز واقع شده اند که سهم استان ما از دز 40 درصد و در حوزه کرخه  60 درصد می باشد .

وی همچنین عدم تخصیص آب و نبود بانک اطلاعاتی دقیق در شرکت را مهم ترین مشکل پیش روی خود دانست و امیدوار بود که این مشکلات هرچه سریع تر حل شوند .

مهندس رضا میرزایی در پایان تهیه و تدوین آب شرب جمعیت شهری و روستایی در چشم انداز 1425 و تطبیق فعالیت های بخش آب کشاورزی استان طبق برنامه ششم توسعه را از اهداف خود برشمرد.

 

 سهم عمده ای ازفعل لنگیدن پای توسعه وعمران وآبادانی شهراز آن  مدیرانی است که به سفارش فلان نماینده ونامه فلان وزیروصلاحدید مدیر فلان مدرسه وسردبیرفلان روزنامه ومسئول فلان دفترومعاون فلان اداره به صندلی مدیریت تکیه می زنند، مدیرانی که قبل از سنجش تخصص ومهارتشان درمدیریت وبرنامه ریزیهای صحیح برای به قافله ی پیشرفت رساندن شهرمان مهر ریاست را دریافت کرده اند.

 

پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر»kassitkhabar.ir

طیبه سلاحورزی

به گزارش کاسیت خبر، وچندصباحی را همزمان سرگردان مابین فضای آزمون وخطای پیاده سازی برنامه هایی برای به نمایش درآوردن مدیریتی نوین وقابل پسند و خوش خدمتی اشخاصی که تادستیابی به پست جدید در جلساتی دوستانه و پی درپی با امضای تفاهم نامه ای هرچند شفاهی درراستای برآوردن خواسته های ساعیان برای نشاندن شخص برصندلی صدارت وسرخوش از مزایای پست جدید روزگار می گذراند و مسئولیتی را باجان ودل پذیرا می شود که یااز شرح وظایف آن بی اطلاع است یا هیچ برنامه ای درکارنامه خود که بیان کننده برتری طرح وبرنامه شخص ودرنهایت کارآمدتر بودن مدیریت او برمدیریت قبل باشد وجود ندارد.

 

سفارشات جهت تصدی پست اکثرتوسط اشخاصی است که به جای انجام احسن وظایف محول شده به خودشان و افتخار به خدمت برای سرزمینی که مردمش ملالت ها ورنج ها رادرطول سالهای قبل وبعد انقلاب، سالهای جنگ ومقاومت با تقدیم کردن خون وجوانی وعمرعزیزانشان به جان خریدند تاسربلند بمانند سعی در نفوذمویرگی در بین روسا ومدیران ادارات رادارند واین دخالت بدون کارشناسی وغیر متخصصانه را برای خود افتخار می دانند وبه خیال خود بامهره چینی سعی در اداره امور از پشت پرده را دارند.وهمین تفکرات محاسبه گر غلط اندیشان، شهرمان راروز به روز از رسیدن به پیشرفت وتوسعه عقب تر می راند وگاها بازیگران این بازی جابجایی مدیریتها ازجانب کسانی کتبا وشفاها بیان می شود که نه تنها درخصوص مسئولیت وپستی که خواهان سپردن عنان آن به دست شخصی خاص اند ازهرگونه اطلاعات تخصصی آن مسئولیت بی بهره اند بلکه خود ازمدیران سفارشی شمرده می شوند .مثل آن است که برای شما از مدیر فلان مدرسه بگویند که فازونول برق را نمی داندو تلاش برای تغییر مدیریت اداره برق را دارد واین یعنی همان سرکوب کردن استعدادهای شهر، یعنی عقب ماندن ازچرخ زمانه، یعنی ماندن در مناسبات ومحاسبات شخصی، یعنی آزمون وخطا در عصر تکنولوژی، یعنی بیکاری جوانانی که یک عمربه امید خدمت به شهرشان درس خواندند وفلان مدیرازگرد راه نرسیده تاحدتوان در حال جمع آوری همشهریانش در ادارات حوزه خدمت خوداست وبه راحتی بایک تیر دونشان می زند یکنفر به شهرستاتی بزرگتر منتقل ویکنفردیگر جایگزین اومی شودو تمام توان خودرابرای سربلند کردن نام ونشان خود هزینه می کند تابرای رفتن به پله های بالاتر شایسته به نظر برسد.


من نمی دانم چه کسانی می توانند رسم غلط مدیریت سفارشی را براندازند وشایسته سالاری را جایگزین سلیقه سالاری کنند، چه کسانی می توانند بر برنامه های مدیران نظارت کنند وانحرافات ازوظایفشان رابه آنها گوشزد ودرصورت تکرار، بی عذر وبهانه ازخدمت به مردم عزلشان کنند، چه کسانی می توانند به جای سپردن سرنوشت صدهاهزار نفربه اشخاصی که مهارت وتخصصشان مورد تایید گروهی است که تخصص ومهارت خودشان در ذهن خاص وعام مورد سوال است،  بدون تعارف ودرنظرگرفتن پیوندهای نسبی وسببی مدیرانی که توانایی پیشبرد اهداف هرسازمانی را چه درراستای منفعت دولت ویاسهامداران وچه درجهت رفاه حال وروز مردم راندارد برکنار کنند، چه کسانی می توانند به جای برگزاری جلسات برای تحمیل نظرات شخصی به یکدیگرمابین مخالفین وموافقین اشخاص مورد نظر ودرنهایت رای گیری، چندین گزینه راانتخاب کرده وازآنها خواستار ارائه برنامه ها وطرحهایی باشندبرای پیشبرد اهداف موثر وکارآمد، بابیان علت انتخاب طرح وبرنامه، پیش بینی زمان وهزینه مورد نیازاجرای آن، پیش بینی مدت زمان نتیجه بخش بودن طرح وبازدهی آن و....ودرنهایت شخصی را که طرح وبرنامه اش هم برای سازمان وهم برای عموم مفیدتر است برگزیده شود.کاش می شد آن همه وقت وهزینه که صرف برکناری وجایگزینی مدیران، قبل ازآنکه به وظایف خود واقف شوند وراهی برای حل مشکلات اجرا کنند می شود صرف آموزش کسانی می شد که طرحها وبرنامه ها را مطالعه کنند وازبین آنها بهترین برنامه رابدون آنکه حتی نام ونشان صاحب برنامه را بدانند برگزینند،


بخش 2
همه خوب می دانیم که کنترل، کار چندان سخت وپیچیده ای نیست اولا در هیچ کشورپیشرفته ای شخصی که امروز کارمندی ساده است هرچند پرادعا باشدوخویشان ودوستان واقوامش درراس کار فردا مدیر کل ورییس فلان اداره نمی شود، باید پرونده ای باشد وتجربه ای والبته استثنا کسانی هستند که بانوشتن طرحی وبرنامه ای جامع وکامل وتخصصی ومستند شامل پیش بینی نتایج اجرای برنامه های ارائه شده شان و مطالعه دقیق آن توسط افراد ذیصلاح وتایید مثبت بودن نتایج حاصله راه چندساله رایک شبه طی می کنند و مدیر اجرایی برنامه طراحی شده خود می شوندو تاحدودی مسئولیت سودوزیان هم برعهده اشان گذارده می شودو اینچنین استعدادها هدر نمی رود واین یعنی عدالت، در هیچ قانونی ثبت نشده است که اگر من مدیر کل فلان اداره باشم وظیفه ام عزم کردن جزمم باشدتا دوست و وابسته وخویشم در فلان اداره هم رتبه شغلی اش بالاتر برود، وصدها مشکل دیگر که به دنبال مدیریتهای سفارشی گریبان توسعه شهررا می درد.


کاش برای همه ما اصالت اولین دغدغه حضور اجتماعی مان باشد چرا که همه جا به دنبالت کشیده می شود، هرجای این سرزمین پهناور که برویم قومیت واصالت را به همراه خواهیم داشت وداشتن شهری آباد که هم درآن فرهنگ به اعتلای خودرسیده است وهم اقتصاد برجسته ترین نشانمان می شود وما رابه رسم وآیین سرزمینمان می شناسند.معاون ورییس ومدیرشهری بودن فی نفسه افتخار آفرین نیست آنچه می ماند رد پای ارمغانی از عمران وآبادانی است که به شهرتقدیم شده است مردم هیچ کجا نام مدیری که عمرشهری را معطل بی کفایتی خود ودیگران کرده است نمی بخشند ونگاههای سنگینشان درگذر زمان به عمرهدررفته شهر، برکت ازعمر زندگی مدیران نالایق خواهدبرد .

 

کاش می شد به جای برگزاری جلسات بعداز شش ماه ویکسال، برای اعلام برنامه هاوطرحهای بی سود وثمریک مدیر وبرکنار کردن او شش ماه ویایکسال را به تحقیق وتفحص درخصوص مفید بودن شخص وطرحها وبرنامه هایش برای شهر ودیارمان صرف می شد .کاش همه مسئولان ما باور داشتند شهری که درآن هستیم مثال بارز همان کشتی است وسرنوشت همگی مان رافدای تعارفات ومناسبات ورودربایستی های شخصی نمی کردند .کاش همه مدیران روزانه با خود مرور کنند که هیچ کس غیر خودشان پاسخگوی تصمیمات غلط وجانبدارانه شان نخواهد بود وآخرت خود ودنیای مردم رافدای عاشقان پست ومقام نمی کردند .به امید روزی که هرمدیری درخود توانایی لازم رابرای پیشبردن کارها ندید ویابرنامه های خودرا غیرقابل طرح وهزینه بر، زمان بروغیر مفید پنداشت از صندلی ریاست بدون هیچ نگرانی فاصله بگیرد .به امید روزی که همگی به دنبال وصل شدن به منابع قدرت، جهت تصدی پستی بالاتر نباشیم و تنها برای شهرمان سربلندی را طلب کنیم.


*کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی -مالی

 

 

از تندیس سوارکار کاسیت در پارک شریعتی به عنوان نمادی از شجاعت و اصالت قوم لر در شهرستان خرم آباد رونمایی شد.

پايگاه تحليلي "کاسيت خبر"kassitkhabar.ir

به گزارش کاسيت خبر، یحیی عیدی بیرانوند شهردار خرم آباد عصر چهارشنبه در آیین رونمایی از این اثر هنری گفت: این تندیس نمادی از دلاوری مردم لرستان در برابر مهاجمان بیگانه است.


وی اظهار کرد: باید با قدردانی و ارج نهادن به آثار هنرمندان این دیار مانع از مهاجرت نخبگان و هنرمندان لرستان شد.


شهردار خرم آباد با تقدیر از محمد نجم سهیلی سازنده تندیس سوارکار کاسیت گفت: خرم آباد سرشار از هنرمندان اصیل و متعهد است.


وی با اشاره به یافته های اخیر باستان شناسان در مورد سابقه 54 هزار ساله زیست و سکونت بشر در خرم اباد افزود: خرم آباد دره شگفتی هاست که هنوز راه زیادی برای شناخت کامل این دیار باستانی وجود دارد.


عیدی بیرنوند با بیان اینکه آثار مفرغی خرم آباد حکایت از فرهنگ و تمدن کهن و دانش برتر مردم لرستان دارد، اظهار کرد: خرم آباد در سال گذشته به عنوان یکی از هفت شهر برتر گردشگری کشور انتخاب شد لذا ارتقا و پیشرفت سرزمین مادری باید آنچه در توان داریم انجام دهیم.


وی تندیس سوارکار کاسیت را نمادی برای نشان دادن دلاوری و ایستادگی مردم لرستان در برابر مهاجمان دانست. لباس، کفش، کلاه، تبر زین و تزیینات این تندیس براساس مفرغ های لرستان طراحی و ساخته شده است.


ارتفاع این تندیس پنج متر و جنس آن از بتن مسلح است که با نام سوارکار کاسی در کنار بزرگراه شریعتی (پارک شریعتی) و در مقابل دژ باستانی شاپورخواست (فلک الافلاک) نصب شده است./ ایرنا

 

عضو شورای شهر خرم آباد، شهربازی پارک کیوی شهر خرم آباد را فرصتی برای اشتغالزایی دانست که سالها به دست فراموشی سپرده شده و اراده‌ای برای بازپس گیری آن نیست.

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir

 

به گزارش کاسیت خبر، رضا حاصلی در دویست و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر خرم آباد با بیان اینکه شهربازی پارک کیو شهر خرم آباد سالهاست که فراموش شده است، گفت: این شهربازی چندین سال توسط مستاجر اداره می شد که با انقضای قرارداد، شهرداری از طریق حکم قضایی خلع ید گرفته و بعد از آن همچنان بلاتکلیف مانده و این درحالیست که هیچکس پاسخگوی این امر نیست.


وی با تاکید بر اینکه شهربازی کیو یکی از منابع اصلی شهرداری خرم اباد است، افزود: همچنین این شهربازی یکی از نیازهای اولیه محیط شهری است.


عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد اظهار داشت: شهر خرم آباد فاقد شهربازی است و شهربازی که دارد نیز در بلاتکلیفی به سر می برد.


وی بیان کرد: در مدیریت و مجموعه شهرداری خرم آباد هیچ اراده ای بر باز پس گیری حقوق مسلم مردم وجود ندارد.


حاصلی با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه شورای شهر بعد نظارتی است، تصریح کرد: برای اعمال این نظارت تاکنون جلسات متعددی برگزار شده ولی ظاهرا اراده ای در کار است که این موضوع را به بوته فراموشی بسپارد.


وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: تقاضا دارم که شهرداری در اعمال قانون کوتاهی نکند زیرا شهرداری باید در حفظ و نگهداری حقوق عمومی مسائل را با روابط شخصی معاوضه نکند.


عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه سد معبر باید مدیریت شود، اظهار داشت: اخیرا شهرداری شهر خرم آباد در راستای رفع سد معبر برخوردهایی باخودروهای دوره گرد و میوه فروش سطح شهر انجام می دهد که این برخوردها به چالش تبدیل شده است.


حاصلی  در ادامه افزود: آیا برخورد با افرا بی بضاعت و کم بضاعتی که برای نان شب خود تلاش می کنند به معضل امنیتی ما تبدیل شده است؟ این کار درستی نیست که مردم گرسنه را با اعمال اینگونه اقدامات در منگنه قرار داده و با توقیف طولانی مدت خودروها، این قشر آسیب پذیر را سراسیمه کنیم.


حاصلی عنوان کرد: انتظار داریم مدیریت شهری بجای برخوردهای قهری اینگونه ماشین ها را در سطح شهر طی فرایندی ساماندهی کند.


وی با اشاره به اینکه هتل صخره ای شهر خرم آباد حدود 12 سال بلاتکلیف مانده است، بیان کرد: این پروژه یکی از مواردی است که هر سرمایه گذار را در بدو ورود به شهر خرم آباد نا امید می کند.


این عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد گفت: در صورتیکه هتل صخره ای به بهره برداری برسد می تواند برای حدود 100 اشتغال زایی ایجاد کند./ خبرانلاین

 

 

اختصاصی/ از منظر آسيب شناختي، «مواد مخدر» يك تهديد استراتژيك و چند چهره محسوب می‌شود كه متناسب با مقتضيات اجتماعي يكي از چهره‌های آن برجسته‌تر از ساير چهره‌ها نمایان می‌گردد.

 

اختصاصی/ پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر» kassitkhabar.ir:

اين تهديد، نه تنها «امنيت فردي» بلكه «امنيت ملي» جامعه را هدف قرار می‌دهد. پيچيدگي مسئله از زماني آشكار می‌شود كه افزون بر موارد فوق، ابعاد متعدد از جمله اهداف، درون‌مایه‌ها و سویه‌های سياسي و فرهنگي آن را مورد توجه قرار دهيم. در جامعه امروز ايران و به خصوص استان لرستان پدیده مواد مخدر به عنوان يك آسيب اجتماعي، تعداد زيادي از مردم را تحت تأثير قرار داده و به طور روزافزونی در حال تعامل با ساير آسیب‌های اجتماعي و تبديل شدن به يك تهديد شالوده و ساخت شكن است.


برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد که میزان خسارت های اقتصادی- اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم مواد مخدر و قاچاق آن در کشور سالیانه 700 میلیارد تومان است (صادقی،155:1382) و به طور متوسط بر اساس آمار سالیانه حدود 200 نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور را در جریان مبارزات از دست می-دهیم (رئیس دانا، 105:1381)


«طبق گفته های محمدی، مدیر کل زندانهای لرستان، 46 تا 50 درصد زندانيان استان سوداگران موادمخدر هستند»


از این رو به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت پدیده‌های نابهنجار اجتماعی و اینکه این پدیده‌ها در یک ساختار معیوب شکل می‌گیرند شناسایی، ارزیابی و برنامه‌ریزی برای مقابله از اهمیت خاصی برخوردار بوده که این مسئله می‌تواند بر اساس رویکردهای علمی مورد پذیرش، تبیین گردد.


بر اساس برآورد اجتماعي سطح اولي كه توسط اداره برآورد معاونت اجتماعي فرماندهی انتظامی لرستان انجام‌گرفته قاچاق مواد مخدر يكي از 5 اولويت جرايم و آسیب‌های اجتماعي اين استان در سال 1394 می‌باشد كه هميشه دغدغه مردم و مسوولین بوده است، به طوري كه در سال گذشته به دستور سردار محترم فرمانده انتظامي استان، منطقه كهريز که در ورودي شهر خرم‌آباد قرار دارد كاملاً پاک‌سازی گرديد و دکه‌های فروش مواد و خرابه‌های مربوطه به وسيله لودر جمع‌آوری گرديد. اما علی‌رغم فعالیت‌هاي صورت گرفته در این زمینه توسط پليس مبارزه با مواد مخدر، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها، همچنان خرد فروشي مواد مخدر به خصوص مواد مخدر صنعتي به وفور مشاهده می‌شود، با توجه به انتظارات مردم در جهت پيشگيري از آن و اثرات مخربي كه اين موضوع بر توسعه و پیشرفت استان و كاهش نيروي كار و انحراف جوانان و نوجوانان گذاشته است، ضرورت دارد كه جهت شناسايي راه‌های پيشگيري از آن اقدامات علمي لازم صورت گيرد؛ زيرا ترديدي نيست كه براي پيشگيري و مبارزه باهر پدیده‌ای ابتدا باید خود آن و عوامل مربوط به آن شناخته شود.


در استان لرستان عوامل متعددي سبب افزايش خريد، فروش و حمل و نگهداری مواد مخدر (قاچاق مواد مخدر) شده است و اين افزايش قاچاق احساس ناامني را به دنبال دارد. قاچاق مواد مخدر و پدیده اعتیاد در جامعه ما مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در جامعه است.


با توجه به بررسی آمارهاي موجود و بررسی‌هاي صورت گرفته می‌توان به دلایل عمده پدیدآورنده بسترهاي قاچاق مواد مخدر در استان لرستان به موارد زیر اشاره کرد:
1- بالا بودن نرخ بیکاري در بین جوانان
2- فقر و توسعه‌نیافتگی اقتصادی در لرستان
3- عرضه زیاد و سهولت دست رسی به مواد مخدر
4- سودآوری زياد قاچاق مواد مخدر
5- افزون‌طلبی، ايجاد جو تكاثر طلبي در جامعه.
6- ضعف تناسب نیرو، تجهیزات و امکانات انتظامی با شرایط موجود.
7- طبقاتي بودن جامعه و نابرابری‌های اجتماعي
8- سست شدن اعتقادات اخلاقی و دینی و باورهای مذهبی
9- گروه دوستان و ارتباطات اجتماعي نامطلوب
10- محیط جغرافیایی و محله زندگی نامناسب (حاشیه‌نشینی)


استان لرستان به دلیل آنکه جزء استان‌های توسعه‌نیافته در کشور است (عمدتا به دلیل توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت در جامعه) و همچنین از لحاظ بیکاری جز استان‌های اول در سطح کشور است؛ و بیکاری از آنجا که به طور غیرمستقیم از عوامل معنی‌دار در بروز و شیوع اعتیاد و قاچاق مواد مخدر است از استان‌های درگیر در بحث قاچاق مواد مخدر محسوب می‌شود.


ضروری است که سیاست‌گذاران امر برای کاهش جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر، پیش از این که توجه خود را به مسائل انتظامی و قضایی معطوف نمایند، می‌بایست به عوامل افزایش جرم توجه بیشتری داشته باشند. تلاش برای ایجاد رونق و رشد و توسعه اقتصادی جهت کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوارها می‌تواند از جمله راهکارهای موثر در این حوزه باشد.


همچنین در بعد فرهنگی و اخلاقی، به بحران‌های خانوادگی، موضوع اعتیاد، بی‌سرپرستی خانواده‌های زندانیان، سست بودن مبانی اعتقادی، فقر فرهنگی و عدم پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و انسانی می‌توان اشاره کرد.


در بعد اجتماعی، می‌توان به فقدان عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه درآمد و امکانات، وجود ضعف در دستگاه‌های انتظامی و قضایی اشاره کرد.


در بعد اقتصادی، به سودآوری قاچاق مواد مخدر، بیکاری، افزون‌طلبی و قانع نبودن به درآمدهای حاصل از شغل متعارف می‌توان اشاره کرد.


پیشنهاد‌ها


- پرهیز از خرده‌کاری و دل دان به روش‌های ناکارآمد فعلی قضایی، انتظامی، مطالعاتی، تبلیغی و پیش‌گیری
- نقد و نظارت مستمر بر عملکرد و مدیریت سازمان‌های ذی‌ربط در امر مبارزه با مواد مخدر و عدم اکتفا به رویکرد محض نیروی انتظامی.
-گسترش و عملیاتی کردن طرح‌های ضربتی اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان.
-توزیع عادلانه امکانات و خدمات موجود در جامعه و استفاده برابر تمامی اعضای جامعه از فرصت‌های مشروع
- فعال نمودن و گسترش سازمان های غیردولتی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر.
- ایجاد زمینه مشارکت اجتماعی و سیاسی جوانان و جلب اعتماد آنان به نظام سیاسی.


* کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

با همکاری اداره برآورد معاونت اجتماعی نیروی انتظامی لرستان


پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر» kassitkhabar.ir:

فیروز اسماعیلی نژاد

وضعیت کنونی و پیش روی مدیریت شهری مرکزلرستان ما را بر آن داشت تا پرونده ویژه نشریه ی کاسيت را بازنشر کنیم. آن‌چه در ذیل می خوانیم گزارشی است که در شماره 13  آذرماه 93منتشر شده است. در این گزارش کش و قوس بین دو طرف (شورا و شهرداری) را رصد و برای تنویر افکار عمومی به چاپ رسیده است.

مهرابی،شهرداری که مقبول شورا واقع نشد

اولویت کاری چیست؟؟ مردم یا مدیریت شهری!!

 نمی‌دانم از کجا شروع کنم،از برنامه‌های مدون مهرابی رییس اسبق شورای شهر در انتخاب شهردار برگزیده که راه به جایی نبرد«فقط در حد یک شعار باقی ماند» یا از عزل‌ نصیری شهردار خرم آباد به دستان توانمند اعضای شورای شهر، نمی‌دانم باید به راٌی قاطع اعضای شورا بر انتخاب مهرابی به عنوان شهردار ایمان بست یا بر رای اکثریت این اعضا بر برکناری اش شک کرد،نمی‌دانم باید شورا را باری بر دوش شهرداری دانست یا مدیریت شهری را طلسمی پیش روی شورا دید، نمی‌دانم به شایعات حذف مهرابی باید گوش داد یا به تناقضات رفتار و گفتار شورا و شهردار!!!

دراین میان، شهر و محیط شهری و پروژه‌های شهری خرم‌آباد در گیرودار انتصابات شهردار و تصمیمات شورا!!!؟؟

آیا شورا به دنبال سهم خواهی در شهرداری‌ست

برای کالبد شکافی این موضوع باید به عقب برگشت داشته باشیم، آن‌جا که ترکیب اعضای جدید شورای شهرخرم آباد مایه دل‌گرمی بسیاری از شهروندان مرکز استان شد،غافل از این‌که به سرعت موج دو دستگی که در ابتدای فعالیت این شورا برای انتخاب شهردار به وجود آمد تمام امیدها را به نا امیدی تبدیل کرد.

مگر نه این‌که در شورای شهر هر پیشنهادی به راٌی گذشته می شود؟جنجال و درگیری‌های لفظی چگونه دراذهان و در مرام نامه اعضای شورای شهر گنجانده می‌شود!!!

اولین اقدام شورا،تصمیم به تغییرنصیری و انتخاب شهرداری برتر از او، پس از این‌که شورای شهر خرم آباد برای انتخاب شهردار این شهر فراخوان اعلام کرد،از بین افراد دارای توانایی‌های مختلف 27 نفر برای سکانداری این منصب اعلام آمادگی کردند با این حال پس از بررسی شورای شهر در گام اول 17 نفر از این لیست حذف شد.

 در گام دوم بررسی‌ها وجلسات متعدد پنج نفر دیگر از گود کنار رفتند وتنها پنج نفر از جمله هرمز نصیری، سعید شاهرخی، محمد عسگری، حکمت امیری و حسین زرین جویی به مرحله آخر پالایش وگزینش امتحان شورا راه یافتند و در حالی‌که مردم وشهروندان خرم‌آبادی در انتظار تشکیل جلسه بعدی شورای اسلامی شهر وحصول نتیجه نهایی «همان کار کارشناسی» بودند به یک‌باره در جلسه13مهرماه تصمیم جدیدی از شورا اعلام شد، آن‌هم مطرح کردن محمد حسین پور عضو شورای شهر به عنوان گزینه شهرداری خرم‌آباد که این تصمیم با مخالفت‌های برخی روبرو شد و با  درگیری لفظی جلسه بدون نتیجه پایان یافت.

اما تشکیل جلسه غیرعلنی شورا که دوشنبه 15 مهر92 برگزار شد همان درگیری‌های لفظی تکرار شد تا مردم شاهد بی تدبیری های برخی از اعضای شورا یا افرادی که هرکدام ساز ناکوک خود را می نوازند،باشند.

فارغ از هرگونه اظهار نظر احساسی یا یک‌طرفه این سئوال مطرح می شد:حالا که آرایش 7 به 6 هرکدام به نتیجه‌ای نمی‌رسند یا به اهداف‌شان نمی‌رسد چرا همین شورا به ریاست جناب مهرابی «ریاست وقت»بدون در نظر گرفتن مصلحت مردم تن بر تصمیمات عجولانه‌ای می‌دهید؟ اعضای محترم شورای اسلامی شهر خرم‌آباد بر پایه چه استدلالی تصمیم گیری جدید را سرلوحه قرار داده‌اید مگرنه این‌که به دنبال نیروی قوی تر از شهردار فعلی بودید؟

جلسه بررسی گزینه‌های شهردار خرم آباد در شورای شهر،بازهم بی نتیجه والبته با درگیری لفظی پایان می‌یاید، دراین جلسه اعضاء حدود چهار ساعت از17 تا 21به طول می‌انجامد، با سرگرفتن کشمکش‌ها از سوی برخی اعضاء جلسه این گونه به پایان می برد«محمدحسین پور به عنوان شهردار و سالارپور سرپرست انتخاب می‌شود» اما این تصمیم راه به جایی نمی‌برد وصورت جلسه امضا نمی‌شود،در آن زمان آرایش7 به 6 برهم خورده است به طوری‌که برخی اعضاء بر این اعتقاد بودند که رییس شورا(مهرابی) بازی سیاسی راه انداخته است و به همین خاطر در آینده‌ی نزدیک احتمال استیضاح وی مطرح می شود،می‌گفتند:عده‌ای با روی کارآمدن حسین پور وسالارپور به اهداف شخصی شان نمی‌رسند به همین خاطر با این انتخاب مخالف هستند.

البته این موضوع تا حدودی درست به نظر می‌رسید، از آن‌جاکه محمد مهرابی رییس وقت شورای اسلامی شهر خرم آباد در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما با اشاره به روند کارشناسی انتخاب شهردار در بین کاندیداهای این حوزه گفته بود: تا پیش از این در جلسات شورا با آرامش کار بررسی توانمندی و صلاحیت افراد برای پست شهرداری پی‌گیری می‌شد که متاٌسفانه با تغییر ناگهانی در تصمیم گیری برخی افراد،جلسات با حاشیه روبرو شد.

وی با بیان این‌که محمد حسین پور جزء افراد کاندیدای شهردای نبوده و در فراخوان شرکت نکرده است می‌‌گوید:

اهداف اولیه شورای شهر فضای رقابت افراد برای سمت شهرداری بوده است این درحالی‌ست عده‌ای در جلسه اخیر بدون راٌی گیری و فقط به صورت توافقی قصد معرفی گزینه مورد نظر خود بودند و به همین خاطر با درخواست آن‌ها موافقت نشده است وجلسه بدون نتیجه پایان یافت.

مهرابی می‌افزاید: شورا براساس کار کارشناسی پروسه انتخاب شهردار را ادامه و به این اصول عمل می‌کند، حسین پور خود مخالف روند غیرکارشناسی بود اما به دلیل این‌که خود به عنوان یک گزینه مطرح شده بود همراه موج جدید شد.

این گفته مهرابی، رییس وقت شوراست: محمدحسین پور می بایست در روند فراخوان شرکت می‌کرد، به اعتقاد ما ورود وی به مباحث شهردار شدن غیر قانونی است، در صورتی‌که این روند ادامه یابد شهردار کنونی در سمت خود باقی می‌ماند واگر این‌که گزینه بهتری از وی در میدان رقابت وجود داشته باشد که اقدام عملی خواهیم کرد چرا که با انتخاب عجولانه وغیر منطقی قصد نداریم گزینه ای ضعیف‌تر از نصیری بر سر کار بیاید.

اما این اتفاق نیفتاد!!!!

بر خلاف روند پی گیری و بررسی نامزدهای پست شهرداری که از میان داوطلبین صورت می‌گرفت، پس از کش و قوس‌های فراوان،مهرابی بدون هیچ کار کارشناسی به یک باره شهردار خرم‌آبادشد، آن‌هم با12 راٌی،تمام کارت‌های سبز اعضای شورای شهر(12عضو حاضر در جلسه) بدون حتا یک مخالف!!!!

پس از چهار ماه کشمکش اعضا شورا شهر خرم آباد بر سر انتخاب شهردار و با گذشت چندماه بلاتکلیفی شهرداری خرم آباد با انتخاب رییس شورای اسلامی شهر خرم آباد به عنوان شهردار این شهر، این پرونده خسته کننده بسته شد.

مهرابی ، در جلسه 5 دی‌ماه 92 شورای شهر در جریان آخرین راٌی گیری این اعضاء در 25 امین جلسه رسمی  اکثریت آرا،به عنوان شهردار انتخاب ومعرفی شد هرمز نصیری، آخرین شهردار خرم آباد کنار رفت و پس از آن نیز یحیی عیدی بیرانوند سرپرست شهرداری این شهر را بر عهده گرفت و پس از تأیید حكم مهرابی در وزارت كشور روز سوم اسفند 1392، رسماً سكان هدایت شهرداری خرم‌آباد به دست گرفت.

انتخاب محمد مهرابی به عنوان شهردار،به منزله خروج از دایره شورای شهر بود، بدین ترتیب سبزخدا بیرانوندعضو علی‌البدل شورا به عنوان عضو رسمی وارد گود شورای اسلامی شهر خرم آباد شد.

شنیده‌ها و اخبار غیرموثق از همان روزهای آغازین، خبر از پروسه براندازی و خروج مهرابی از سیستم شورا می‌داد.

حالا پس از 9ماه، اعضای شورا برای پاسخ به سئوالات‌شان، مهرابی را به تالار شورا فرا می‌خوانند، شهردار خرم آباد به هشت سئوال اعضایی شورای شهر پاسخ می‌دهد.

اواسط هفته قبل بود که اعلام شد،اعضای شورای شهر از پاسخ‎های شهردار قانع شده‎اند، به طوری‌که در محافل از «شکست،طرح شکست شورا»صحبت به میان می‌آمد، در این میان فضای مجازی و در شبکه های اجتماعی،از دخالت نمایندگان مردم خرم آباد درمجلس و برخی افراد پشت پرده در استانداری و افراد غیر مسئول پرده برمی‌داشتند و از این‌که مهرابی پاسخگویی مقتدرانه‌ای را در شورا داشته است و با راٌی اعتماد جلسه شورا را ترک کرده ابراز خوشحالی کرده و شعار«اتحاد،اعتدال و توسعه شهر خرم آباد» را سرلوحه قرار می دادند!!

در این میان جافروفایی عضو شورای شهرخرم آباد نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد ومی‌گوید:همه‌ی ما وشهردار خرم‌آباد دغدغه رفع مشکلات وتوسعه شهر خرم‌آباد را داریم وبه شدت در برابرسیاسی کاری واعمال نفوذ مسئولان ونمایندگان در دخالت غیر کارشناسانه در مدیریت شهری خرم‌آباد جلوگیری می‌کنیم، شهردار خرم‌آباد با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد وشورای شهر از برنامه‌های شهردار حمایت خواهد کرد.

اما... دو روز بعد ورق برمی‌گردد وموضوع جلسه استيضاح مطرح شد!!

در اين جلسه مهرابي به علت آن‌چه نادرست و غيرقانوني بودن استيضاح عنوان كرد جلسه را ترك کرده بود.

در این جلسه محمد مهرابی«شهردار» با 9 رأی مخالف در مقابل 4 رأی موافق از سمت خود كنار گذاشته شد. به نظر می‌رسید، از جمع 13 نفر اعضای شورا جافر‌‌وفایی، فرشادسیفی، رستم كوشكی و رضا حاصلی رأی به ابقای مهرابی و سایرین رأی به بركناری وی داده‌ باشند.

مهرابی شهردار سابق خرم‌آباد اما در این میان ساکت نمی‌ماند،در واکنش به برکناری‌اش می‌گوید: «حق مردم است که بدانند دلایل عزل ناگهانی‌ام، چه بوده است، اگر ترسی از مردم ندارند چرا جلسه مربوط به استیضاح را غیرعلنی برگزار کردند و چرا اجازه داده نشد خبرنگاران در جلسه‌ی استیضاح حضور داشته باشند؟!».

وی در خصوص علت برکناری‌اش می‌گوید: ایستادگی در برابر طایفه‌بازی،مقاومت در برابر رانت‌خواری، دوری جستن از سیاسی‌بازی در شهرداری خرم‌آباد، مقابله با زد و بندهای مالی، مخالفت با جذب غیرقانونی نیرو در شهرداری خرم‌آباد و مبارزه با سوء استفاده‌های مالی  دلایل اصلی برکناری من توسط شورای شهر بوده است این در حالی است که شورا از خوشان اراده‌ای ندارند و در واقع صحنه‌گردان برکناری من افراد بیرون از شورا بوده‌اند.»

با توجه به این‌که"کاسیت" از همان ابتدای آغاز کارتبلیعات کاندیداهای شورا با با اعضاء مانوس بوده، ذره‌بین خود را بر نحوه‌ی انتخاب سکاندار بلدیه مرکزلرستان هرگز بر زمین نگذاشت،تهیه و انتشار بیش از 10گزارش تحلیلی،طنز و مطلب از جریانات شورا و شهرداری گواه این مدعاست، ردپای برخی نمایندگان سابق و کنونی در مجلس را در جریانات دو طیف شورا و شهرداری دیده و لمس کرده است، و حاصل این کشمکش چیزی جزء به فنا رفتن موقعیت‌ها، و فرصت‌های پیش رو مدیریت شهری خرم‌آباد نبوده و نیست. 

حالا مسعود مختاری قائم‎مقام و معاون مالي شهرداري خرم‎آباد سرپرستی شورا را برعهده گرفته تا موقتاً سکاندار این بلدیه باشد و تجربه دیگری را بر تجربیاتش بیفزاید، البته شورای محترم شهرضمن انتخاب شهردار یا سرپرت نهایی شهرداری خرم‌آباد، به احتمال، این قصد را داشته تا برای تنویر افکارعمومی هم که شده ادعاهای مهرابی شهردار برکنار شده را رسانه‌ای کنند.  

 کاسیت به زودی موضوع تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر به استیضاح شهردار خرم آباد و حواشی آن را منتشر خواهد کرد.

 

اختصاصی کاسیت تیرماه 95، با حوادث گوناگونی همراه بود که آتش سوزی فلکه اول منطقه شهران، آتش سوزی "مجتمع پتروشیمی ابن سینا" در بندر ماه شهر، ایجاد حریق در برج 17 طبقه سلمان مشهد،  از جمله مهم ترین آنها بود.

 

 

اختصاصی/ پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر» kassitkhabar.ir:‍۱

فریبا نبوی طهرانی فر

بروز حوادثی از این قبیل، معمولا در هر جای دنیا ، با  به صدا درآمدن زنگی که اختصاص به آتش نشانی یا سایر سازمان های نجات و امداد  دارد و با تلاش و از خود گذشتگی پرسنل متبحر و دلسوز، به سرعت مهار شده و از روند تخریب و اشاعه ی حادثه، جلوگیری به عمل می آید  و پس از آن ، به سرعت، اقدامات لازم برای جبران آسیب های وارده ، صورت می پذیرد.

این وقایع  و حوادث، هر چند  با پیامد و تبعات فراوانی در زمینه های مختلف همراهند  اما  غالبا اتفاقاتی هستند  که قابل پیشگیری و بعضا قابل جبران هستند.

اما  سئوال این است؛

 چگونه می توان از گسترش آتشی که بی رحمانه به جان جوانان افتاده، جلوگیری کرد؟!

اعتیاد ،آتش پنهان

تعطیلی  روز پنج شنبه 17 تیرماه ، فرصت مناسبی را برای رفتن به بهشت زهرا و قرائت فاتحه برای اموات و در گذشتگان  فراهم آورد.

ساعت 4 ونیم  بعد از ظهر، قبل از ازدحام جمعیت و شروع  ترافیک سنگین شهری، عازم بهشت زهرا (س) شدیم.

برای انجام کاری، در میدان شوش توقف کردیم!

بساط دستفروش ها و مالخرها، جمعیت زیادی را گرد خود جمع کرده بود.

بازار میوه، با وجود عرضه انواع و اقسام میوه های تابستانی ، مشتری چندانی نداشت و تک و توک افرادی به خرید می پرداختند. روبروی بازار میوه و آن دست خیابان، مغازه ها  باز بودند و مردم به روال عادی، به رفت وآمد روزانه مشغول بودند.

همچنان که نگاهم به دور و بر بود یک دفعه، چشمم به تعداد زیادی جوان روستایی و شهرستانی با چهره هایی تکیده و زرد افتاد که به ردیف، کنار پیاده رو نشسته  بودند.

اولش باورم نشد، خیلی برام عجیب بود، فکر کردم اشتباه می کنم؛ با خودم گفتم حتماً این جوانان جویای کار روزانه هستند  و منتظر کارفرمایی هستند تا از آن ها برای کارهای ساختمانی و غیره استفاده کند!

اما نه ... قصه چیز دیگری بود، این جوانان هریک ، با کاغذ یا زرورقی در دست، مواد مخدر مصرف می کردند!

هرچند، بارها، دیده و بسیار شنیده بودم که شب ها در میدان شوش، معتادان  پاتوق می کنند و می دونستم این منطقه، چه وضعیت اسفناکی دارد و حتی بارها در برنامه های تلویزیونی دیده بودم که با شکایت اهالی منطقه، مبنی برایجاد ناامنی از سوی خلافکاران و تاثیر منفی رفتارهای ناهنجار معتادان بر فرزندان خانواده های ساکن، این منطقه با تلاش نیروی انتظامی به دفعات، از وجود معتادان و افراد شرور پاکسازی شده است، ولی هرگز گمان نمی کردم که این معضل به حدی گسترش یافته باشد که در روز روشن و در انظار عمومی؛  شاهد کشیده شدن پرده سیاه اعتیاد بر سر جوانانی باشم که دیگر نیازی به پنهان کردن خود در تاریکی  شب نمی بینند.

تاسف بارتر این که، در میان این افراد، دختر جوانی با ظاهری نسبتاً آراسته تر، دیده می شد که مشخص بود از منطقه دیگری برای گرفتن مواد آمده، او بدون هیچ مرزی، در میان سایر معتادان جا خوش کرده و از سخاوت دست هایی که مواد مخدر در کاغذ او می ریختند، بهره مند می شد!

اندام مچاله شده جوانان با نگاه هایی بی رمق  و دردمند، نشان از زخم عمیقی بود که بر جان شان نشسته، اما چرا کسی  به آینده سوخته و فردای هیچ آن ها  توجهی نشان نمی داد؟!

جوانانی که اغلب، شهرستانی بودند و کمتر از 30 سال داشتند. چهره  زرد استخوانی و تکیده آن ها گویای گرسنگی و ضعفی بود که مدت هاست بر آن ها عارض شده و آن ها پس از جستجوی لقمه نانی در سطل های زباله، فقط  به فکر تهیه مواد  برای  بقا و لولیدن روزانه هستند.

کمی آن سوتر، ماشین نیروی انتظامی بدون هیچ عکس العملی دیده می شد، شاید آن ها نیز از جمع آوری بیهوده معتادان خسته شده بودند؛ این که امروز آن ها را جمع کنند و تحویل مراجع قانونی دهند و فردا دوباره شاهد آزادی و تکرار همان رفتار ناهنجار گذشته باشند باعث دلسردی شان شده بود. 

باور این همه بدبختی برام مقدور نبود در این بین، خیلی دلم می خواست با آن دختر جوان صحبت کنم و از زندگی و چگونگی آلوده شدن اش به موادمخدر بپرسم اما خماری  و دغدغه بیش از حد او برای مصرف مواد، همراه با  نگاه  ناخوشایند سایر معتادان، به من می گفت که از حد و حدود خودم خارج نشوم !!! 

می روم ، ره می سپارم

سوی فردایی که نیست!

در ادامه مسیر، به گسترش اعتیاد فکر می کردم؛ به کاهش سن اعتیاد و رواج آن در بین نوجوانان دختر وپسر و عواقب تلخ و دردناک آن.

چرا نابودی  جوانان به عنوان بزرگ ترین سرمایه ی انسانی جامعه ،مورد غفلت قرار گرفته ؟

چرا کسی به طور جدی در پی جستجوی علت و پیدا کردن راه های درمان و پیشگیری از آن نیست؟ 

پس از این که به بهشت زهرا (س) رسیدیم، به قطعه شهدا  رفتیم. حال عجیبی داشتم حس و حالی غریب، درفضایی سنگین و حزن آلود که سکوتی ابدی بر آن جاری ست.

حضورمعنوی شهدا با نگاهی معنادار از پس قاب عکس ها؛ با یک دنیا سئوال.

در سکوت غریبانه ومظلوم شهدا، گویی همهمه ای در  گوشم  می پیچید.

انگار  شهدا یک صدا می گفتند:

ما برای حفظ کشور، پاسداری از  ناموس و ارزش ها ی انسانی و اسلامی، از همه چیز خود گذشتیم

بعد از ما ، شما چه کردید؟

 پیام خون ما، چه کسانی را از خواب غفلت بیدار کرد؟

 هر چند به  سهم خودم با حفظ  ارزش های اسلامی، پاسدار خون شهدا بوده ام  اما نمی دونم چرا حتی برای یک لحظه ،جرات نگاه کردن به چشم های آسمانی  شهدا را نداشتم.

در آن لحظه، فقط دلم می خواست زودتر از آن جا خارج شوم؛ تحمل سنگینی بار نگاه های مهجورشان، از عهده من خارج بود. هنگامی که  سوار ماشین می شدم با خودم فکر کردم که برای رفتن به بهشت زهرا راه های دیگری هم وجود دارد حتماً که نباید از میدان شوش گذر کرد!

  ای کاش مسئولان کشور هم، برای رفتن به بهشت زهرا (س) از میدان شوش رد می شدند؟

بالا