امروز : 05 فروردين 1396

 

اختصاصی/ با توجه به اهمیت و ظرفیت اقتصادی بالای مناطق کمتر توسعه یافته و لزوم توجه روزافزون به این مناطق در راستای گسترش فعالیت های تولیدی، سرمایه گذاری و افزایش اشتغال در این مناطق و در نتیجه حرکت در مسیر توسعه کلان و همه جانبه کشور، سازمان امور مالیاتی اقدامات قانونی و اجرایی را برای حمایت ویژه مالیاتی در این مناطق پیش بینی کرده است.

 

اختصاصی/ پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر»kassitkhabar.ir


آرش کاظمی

اهم حمایت های قانونی مرتبط با مشوق ها و معافیتهای مالیاتی خاص مناطق کمتر توسعه یافته به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرند:


۱- معافیت ۱۰ ساله درآمد ابرازی فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری.
طبق ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل ها و مراکز اقامتی، گردشگری در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات است. این معافیت مالیاتی امکان افزایش ظرفیت های تولیدی و گردشگری و افزایش درآمد بخش های خدماتی را در مناطق کمتر توسعه یافته فراهم می کند.


۲- افزایش معافیت واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به ۱۳ سال.


۳- معافیت جمع درآمد مشمول مالیات واحدها تا دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده در سال های بعد از محاسبه مالیات با نرخ صفر، طبق جزء یک بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، در مناطق کمتر توسعه یافته، مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر موضوع ماده ۱۳۲ تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحدها به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.


قابل ذکر است این معافیت شامل درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی و نیز هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی برای تاسیس، گسترش، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت (به استثنای زمین) هزینه شده نیز می‌شود.


۴- معافیت ۵۰ درصدی مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته.
برای بهبود سطح زندگی کارکنان مناطق کمتر توسعه یافته و حفظ بافت جمعیتی این مناطق، در بخش مالیات بر حقوق نیز طبق ماده ۹۲ قانون مالیات های مستقیم، ۵۰ درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته، بخشوده می شود.


۵- سایر معافیت ها و مشوق ها
علاوه بر معافیت های ذکر شده که خاص مناطق کمتر توسعه یافته است، واحد های مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته می توانند از سایر معافیت ها و مشوق های مندرج در قوانین مالیاتی استفاده کنند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-افزایش معافیت مالیاتی برای واحدهایی که نیروی کار شاغل خود را دست کم ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش دهند (بند ب ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم)
۲- اعطای مشوق مالیاتی به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی (بند ح ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم)
۳- کاهش نرخ مالیات به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها (تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵)
۴- اعطای معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی شرکت های خارجی که از طریق انعقاد قرارداد با واحدهای تولیدی ایرانی اقدام به تولید در ایران با نشان معتبر می کنند، در صورتی که دست کم ۲۰ درصد محصولات تولیدی مربوط را صادر کنند (بند خ ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم)
۵- اعمال نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در همه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان تهران (بند د ماده۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم)
۶- اعطای اعتبار مالیاتی برای هزینه‌های تحقیقاتی اشخاص حقوقی تا میزان ۱۰ درصد مالیات ابرازی (بند س ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم)
۷- معافیت مالیات بر درآمد اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم کنند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار (ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم)
۸- عدم شمول مالیات بر درآمد نسبت به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها (تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم)
۹- تخفیف در نرخ مالیاتی شرکت های تعاونی به میزان ۲۵ %(تبصره ۶ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم)
۱۰- معافیت صد درصدی درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها (ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم)
۱۱- معافیت درآمد کارگاههای فرش دستباف، صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات (ماده ۱۴۲ قانون مالیات های مستقیم)
۱۲- معافیت ۱۰۰ درصدی درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و معافیت ۲۰ درصدی درآمد حاصل از صادرات مواد خام (ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم)
۱۳- معافیت شرکت ها و موسسات دانش‌بنیان از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت ۱۵ سال (بند الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان)
۱۴- برخورداری واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری از معافیت های مالیاتی معادل معافیت مناطق آزاد (ماده ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان)
۱۵- معافیت همه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی تا مدت ۶ سال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات بر درآمد ابرازی (بند ر ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم)
۱۶- معافیت درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدکودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور و درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی (ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم)
پرداخت تسهیلات ارزی به واحدهای تولیدی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده 10
براساس ماده ۱۰ لایحه مذکور، صندوق توسعه ملی مجاز است به طرحهای تولیدی افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی با حداکثر مشارکت ۴۹ درصد با سازمان های توسعه ای مشتمل بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدر، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی، شرکت شهرک های کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت تخصصی برق حرارتی، در مناطق کمتر توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری می‌نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.
تبصره- سازمانهای توسعه ای مکلفند پس از سه سال از زمان بهره برداری سهام خود را در طرحهای مذکور به بخشهای خصوصی و تعاونی بر طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نمایند.


نرخ سود تسهیلات ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته
مصوبات صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود کمتر از سایر مناطق (تسهیلات ارزی دو درصد، تسهیلات ریالی چهار درصد) و دوره باز پرداخت دو سال بیشتر از سایر استانها


بند (ی) بخش اول (تعاریف و مفاهیم) نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مصوب جلسه ۱۳۹۳/۴/۱۷ هیأت امنای صندوق توسعه ملی به شرح ذیل اصلاح می‌شود: «ی ـ مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی: مناطق موضوع مصوبه شماره ۲۶۲۶۵۰/ت ۴۸۸۷۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به همراه کلیه نقاط استانهای خراسان شمالی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و لرستان.»


جزء (ی) بخش اول نظام نامه تسهیلات ریالی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ و بند (۷ )مصوبه جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی به شرح ذیل اصلاح می‌شود: «ی ـ مناطق مشمـول اعمال نرخ ترجیحی: مناطق موضوع مصوبه شمـاره ۲۶۲۶۵۰/ت۴۸۸۷۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به همراه کلیه نقاط استانهای خراسان شمالی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و لرستان.»
عبارت «مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی» در نظام نامه‌های مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ و مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی، جایگزین عبارت «مناطق کمتر توسعه یافته» می‌شود.


فوق العاده حقوق مناطق کمتر توسعه یافته برای کارکنان دولت
در متن قانون مدیریت خدمات کشوری فصل دهم آمده است.
ماده ۶۸ - علاوه بر پرداخت های موضوع ماده ( ۶۵ ) و تبصره های آن و ماده ( ۶۶ ) که حقوق ثابت تلقی میگردد فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت میباشد:
فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر میباشند تا به میزان بیست و پنج ( ۲۵ %) امیتاز حقوق ثابت (حق شغل+حق شاغل+فوق العاده مدیریت و سرپرستی) و برای سایر مشاغل تا بیست درصد ( ۲۰ ) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنج ساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.

 


‌مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از کاهش تلفات و خاموشی در استان خبر داد.


پايگاه تحليلي "کاسيت خبر"kassitkhabar.ir

به گزارش کاسيت خبر، ‌مهندس فریدون خودنیا اظهار کرد: شرکت توزیع برق استان تمام سعی خود را در افزایش بهره‌وری با کاهش هزینه، تلفات انرژی و مدیریت مصرف برق به کار بسته و در این راستا خط مشی خود را اجرایی کرده است.

وی اضافه کرد: در همین راستا تلاش‌های زیادی برای برق‌رسانی به روستاها انجام شده است و هر جا که ورودی‌های روستا در زمینه روشنایی مشکل داشته باشند، سریعاً اقدام می‌کنیم.

خودنیا ادامه داد: با توجه به مصوبه امسال در راستای برق‌رسانی به 81 روستا تمام سعی خود را به کار بسته‎ایم و تا بهمن ماه 75 روستا از نعمت برق بهره‌مند شدند که در دهه فجر افتتاح این پروژه‌ها را شاهد بودیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان خاطرنشان کرد: مابقی روستاها دارای 70 درصد پیشرفت فیزیکی هستند و تا پایان سال کار برق‌رسانی آنها به اتمام می‌رسد.

وی با بیان اینکه اعتبار این طرح 22 میلیارد تومان است، افزود: در این شرکت اقدامات خوبی در زمینه اقتصاد مقاومتی انجام شده و ما شاهد کاهش تلفات برق و خاموشی در استان بوده‌ایم./ ایسنا

 

معاون خدمات شهری شهرداری خرم آباد از رصد ویژه ساختمان‌های با چهار طبقه به بالا خبر داد.

 

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir

 

به گزارش کاسیت خبر، علی محمدخانی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات لرستان اظهار داشت: اداره استاندارد، شرکتی را برای بازرسی از وسایل بازی و اماکن تفریحی معرفی کرده اما در هنگام بازرسی این اداره کارشناسی ندارد و بدون کوچکترین بازدیدی آنها را تایید می کنند.

وی با بیان اینکه ساختمان های دارای چهارطبقه به بالا ملزم به داشتن آسانسور هستند اظهار کرد: اگر یک ساختمان با چهارطبقه به بالا را پیدا کردید که دارای پایان کار بوده اما آسانسور آن دارای استاندارد لازم نباشد آن را به ما معرفی کنید.

معاون خدمات شهری شهرداری خرم آباد در خصوص استاندارد نبودن برخی وسایل بازی پارک ها و اماکن تفریحی خرم آباد خاطر نشان کرد: هرجا پارک محله ای احداث شده وسایل بازی آن دارای استاندارد لازم هستند.

وی با اشاره به موضوع صدور پایان کار برای ساختمان ها از سوی شهرداری که دارای آسانسور هستند گفت: وقتی شخصی برای گرفتن پایان کار به شهرداری مراجعه کند و شهرداری ببیند که ساختمان این شخص مشمول نصب آسانسور است تا زمانی که نامه نصب آسانسور روی پرونده این شخص نباشد شهرداری پایان کار را صادر نخواهد کرد./مهر

 

 

 

‌رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از تعیین تکلیف مناطق ویژه اقتصادی خرم‌آباد و بروجرد در سال 1396 خبر داد.

 

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir

 

به گزارش کاسیت خبر، ‌مهندس محمدرضا صفی‌خانی اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی با بهره‌گیری از مزایایی مانند معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی و... به سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات کمک می‎کنند.

وی اضافه کرد: همچنین این مناطق در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه کشور فعالیت می‌کنند.

صفی‌خانی با اشاره به منطقه ویژه اقتصادی بروجرد گفت: اجرای این منطقه در سال 89 به تصویب مجلس رسید اما متأسفانه روند عملیاتی شدن آن به کندی پیش می‌رود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان افزود: تحقق این مهم در شرایط فعلی بیکاری شهرستان می‌تواند باعث بهبود وضع موجود و جلوگیری از مهاجرت جوانان به خارج از استان شود.

وی ادامه داد: در همین راستا مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای رفع موانع و معارضات این مهم در تلاش هستند تا روند اجرایی آنها تسریع یابد.

صفی‌خانی از تعیین تکلیف منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد و بروجرد در سال آینده خبر داد و گفت: منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد نیز تمامی شرایط و ویژگی‌های لازم عرصه صنعتی و استراتژیک را دارد و باید هر چه سریع‌تر پیگیری شود. برای همین تعیین تکلیف این دو منطقه طی سال آینده از اولویت‌های ما در سازمان است./ ایسنا

 

 

عصر دیروز 14 اسفند ماه آیین کلنگ زنی بوستان و مجتمع تحقیقاتی، تفریحی بلوط پشته حسین آباد خرم آباد برگزار شد.

 

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir

 

به گزارش کاسیت خبر، در ادامه شاهد تصاویری از این مراسم خواهیم بود.

عکس: امین آزادبخت

 

 

 


معاون راهداری اداره‌ کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان از عملیات ترمیم و رفع خاموشی سیستم‌های روشنایی محور خرم‌آباد به پل هرو خبر داد.

 

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir

 

به گزارش کاسیت خبر، حبیب جمشیدی اظهار کرد: در زمینه عملیات ترمیم و رفع خاموشی سیستم‌های روشنایی محور خرم‌آباد به پل هرو قرارداد 350 میلیون تومانی منعقد شده که این محور تا پایان سال آینده دارای روشنایی کامل شود.

وی گفت: نگهداری روشنایی محورهای استان لرستان یکی از برنامه‌های راهداری اداره‌ کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان است.

این مسئول با اشاره به اینکه 60 درصد روشنایی محورهای لرستان برقرار است: افزود: روشنایی محورهای بروجرد، دورود، ازنا، پلدختر به سمت کوهدشت در دستور کار این سازمان قرار گرفته و در این زمینه قرارداد دو میلیارد تومانی نیز بسته شده است که تا پایان سال آینده این عملیات به اتمام می‌رسد.

جمشیدی یادآور شد: 2 هزار کیلومتر خط‌ کشی در ایام نوروز یکی از برنامه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان است، این در حالی است که لکه‌گیری در سطح استان را به کار گرفته‌ایم و تا پایان ایام نوروز این کارها انجام می‌شود.

معاون راهداری حمل و نقل جاده‌ای لرستان خاطرنشان کرد: نقطه پرحادثه در سطح استان لرستان شناسایی که کار آشکارسازی آنها با نصب علائم راهنمایی و رانندگی خط‌کشی و ایمن‌سازی در دستور کار قرار گرفته است.

جمشیدی تصریح کرد: آشکارسازی نقاط حادثه خیز در سطح استان لرستان یکی از برنامه‌های است که ما به صورت جدی پیگیری می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تعمیر تابلوهای فرسوده و گاردیل‌ها و به روز رسانی آنها، پاکسازی شانه راه از جمله برنامه‌های این اداره کل تا قبل از ایام نوروز است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در بحث تامین روشنایی محورهای لرستان قرارداد دو میلیارد تومانی در بحث خط کشی‌ها قرارداد منعقد شده است، این در حالی است که 500 میلیون تومان اعتبار برای به روز رسانی نقاط پرحادثه لرستان در نظر گرفته شده است./فارس

 

 

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۲ استان لرستان از توزیع ۸۰۲ تن برنج هندی و سفید با قیمت مصوب در استان لرستان خبر داد.

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir

 

به گزارش کاسیت خبر، مهدی ملکی شامگاه سه شنبه در کارگروه تنظیم  بازار لرستان با اشاره به اینکه دو نوع برنج با قیمت مصوب برای مصرف مردم در ایام عید توزیع می شود، اظهار داشت: برنج سفید به قیمت هر کیلو ۲۴۰۰ تومان به مباشران فروخته شده و به قیمت هر کیلو ۲۷۰۰ تومان در بازار به مردم فروخته می شود.

وی با بیان اینکه برنج هندی به قیمت هر کیلو ۳۵۰۰ تومان به مباشران فروخته شده و با قیمت ۳۸۰۰ تومان به دست مردم می رسد، تصریح کرد: همچنین شکر نیز به قیمت هر کیلو ۲۵۲۰ تومان به مباشران فروخته شده و با قیمت هر کیلو ۲۸۵۵ تومان در بازار به دست مصرف کننده می رسد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۲ استان لرستان قیمت کره خوراکی ۱۰۰ گرمی را ۲۹۰ تومان و کره ۵۰ گرمی را ۱۵۰ تومان عنوان کرد.

ملکی با تاکید بر اینکه برنج لرستان از تهران و شکر استان از اصفهان تامین می شود، افزود: تاکنون ۸۰۲ تن برنج و ۱۴۵ تن شکر در اختیار مباشران برای توزیع در سطح استان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه از این میزان ۲۲۰ تن برنج در خرم آباد توزیع شده است، ادامه داد: ۱۱۲ تن برنج در الیگودرز، ۷۰ تن در نورآباد، ۱۲۰ تن در رومشکان، ۱۴۰ تن در بروجرد، ۲۰ تن در دورود، ۳۵ تن در الشتر، ۲۰ تن در پلدختر و ۳۵ تن در ازنا توزیع شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۲ استان لرستان یادآور شد: محدودیتی در توزیع شکر و برنج در استان نداریم و این برنج ها از طریق فروشگاه های زنجیره ای در سطح استان توزیع می شود./ مهر

 

 

رئیس اتاق اصناف استان لرستان از توزیع کالاها و اقلام مورد نیاز مردم در تمام مراکز خرید و سوپرمارکت‌ها خبر داد.

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir

 

به گزارش کاسیت خبر، آرش راشدی سه‌شنبه شب در جلسه کارگروه تنظیم بازار اظهار کرد: کالاها و اقلام مورد نیاز مردم باید علاوه بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تمام مراکز خرید و سوپرمارکت‌ها توزیع شود.

وی افزود: توزیع اقلام مربوط به تنظیم بازار اگر در تمام مراکز خرید صورت بگیرد، در تعادل بیشتر و بهتر بازار موثرتر است و مردم راحت‌تر می‌توانند به این کالاها دسترسی داشته‌ باشند.

رییس اتاق اصناف استان لرستان با اشاره به اینکه توزیع این اقلام اگر تنها در مراکز زنجیره‌ای صورت بگیرد، اعتراض دیگر کسبه را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: این اقدام سبب می‌شود، تا زنجیره‌ خرده‌فروشان قطع شود و عمده‌فروشان برای به دست‌آوردن سود بیشتر خودشان اقدام به خرده‌فروشی کنند.

در ادامه مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 12 نیز در این جلسه حضور داشت و گفت: طبق مصوبه‌های تنظیم بازار کشور، اعلام شده تا اقلام مورد نیاز با نرخ‌های اعلامی توزیع شود و شرکت ما نیز به عنوان توزیع کننده با همکاری اتاق اصناف این اقلام توزیع شده‌اند.

مهدی ملکی افزود: قیمت برنج سفید 3 هزار و 800 تومان و شکر 2 هزار و 850 تومان مصوب شده است.

وی اظهار داشت: برنج و شکر مورد نیاز تنظیم بازار به فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه شده ‌است و هیچ محدودیتی در توزیع شکر و برنج وجود ندارد./فارس

 

 

 

مدیرکل کمیته امداد استان لرستان از افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش این نهاد خبر داد.

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir

 

به گزارش کاسیت خبر، جاسم محمدی فارسانی در رابطه با افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد افزود: بر اساس برنامه سال 96 بنا بر این است که مستمری مددجویان در سال 96 به میانگین 180 هزار تومان برسد.

مدیرکل کمیته امداد استان لرستان با بیان اینکه مستمری مددجویان کمیته امداد به دو نیم برابر افزایش می‌یابد، عنوان کرد: هم اکنون مستمری که پرداخت می‌شود براساس بعد خانوار مددجویان است و این افزایش مستمری نیز با توجه به بعد خانوار انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون میزان مستمری یک خانواده یک نفره 53 هزار، خانواده دو نفره 63 هزار است، گفت: با توجه به تعداد نفرات تحت پوشش این مسمتری افزایش می‌یابد که در نهایت این میزان برای خانوارهای پنج نفر به بالا به 100 هزار تومان می‌رسد.

مدیرکل کمیته امداد استان لرستان در رابطه با پرداخت عیدی به مستمری بگیران کمیته امداد استان، خاطر نشان کرد: عیدی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، امسال تا قبل از 15 اسفند که به میزان مستمری یک ماهه‌ای است که دریافت می‌کنند، پرداخت می‌شود.

وی به توزیع سبد غذایی دوره اسفند ماه سال 95 اشاره کرد و اظهارداشت: با شارژ کارت‌های رفاه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی سبد غذایی به تمامی مددجویان تحت پوشش این دو نهاد تعلق می‌گیرد تا بتوانند از فروشگاه‌های طرف قرار داد اقلام مورد نظر را دریافت کنند./تسنیم

 

کارگران کارخانه پارسیلون خرم‌آباد امروز سوم اسفند برای چندمین بار در محل استانداری لرستان تجمع کردند، تجمعی که نشات گرفته از عملی نشدن یک وعده‌ بود.

 

پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر»kassitkhabar.ir

 

به گزارش کاسیت خبر، در ادامه شاهد تصاویری از این تجمع خواهیم بود.

 

 

بالا