امروز : 01 اسفند 1396

 

اختصاصی/اهداف کلان آموزش وپرورش به خوبی در واژگان آن آشکار است مفاهیمی بسیار ژرف  وایده آل.نهاد آموزش وپرورش رسالت  تربیت پیچیده ترین موجود هستی را به عهده دارد وجهت تحقق این مهم نیازمند دستیابی به منابع انسانی ومادی متعددی است که توسعه وتعالی  این نهاد را تضمین کند .

اختصاصی/ پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر» kassitkhabar.ir:

مریم کرمی

به گزارش کاسیت خبر،در بحث منابع انسانی مربیان شامل کادر آموزشی واداری ودانش آموزان که سرمایه های ملی  می باشند قرار دارند وطرف دیگر این نهاداولیا مباشند که حلقه منابع انسانی جز با مشارکت آنان که پتانسیل قوی جهت مشارکت در روند بهبود همه جانبه آموزش وپرورش دارند تکمیل نمی شود.

در بعد منابع مادی هرگونه برنامه آموزشی وپرورشی نیازمند اختصاص ردیف مشخص بودجه وتامین اعتبارات مالی است ومتاسفانه امروزه  به بزرگترین معضل آموزش وپرورش تبدیل شده بطوری که تعلیم وتربیت را در نهاد آموزش وپرورش به حاشیه رانده وبزرگترین دغدغه هر مدیر قبل ازاجرای برنامه آموزشی ویا تغییر وخلاقیت تامین منابع مالی است .

جهت رهایی سیستم آ موزشی ازبحران مالی وتامین هزینه های مالی راهکاری جز استفاده از ظرفیت های انجمن های مردم نهاد وبخصوص مشارکت اولیا دیده نمی شود وجهت ترغیب وهمیاری اولیا ضروری ترین پیش نیاز جلب اعتماد وهمراه کردن والدین ومدیریت استفاده بهینه وهمه جانبه از پتانسیل های گسترده اعضای انجمن اولیا ومربیان است .در این خصوص توجه به موارد زیر ضروری است:
 
1.شفاف سازی وبیان روشن و واضح مشکلات ،نیازهاو تنگناهها
2استفاده صحیح از تمامی ظرفیت های اولیا وعدم تاکید بر مشارکت های صرفا مالی
3.واگذاری تامین وتدارک وسایل مورد نیازآموزشگاه به والدین عضو در انجمن.
4.تخصیص کمکهای گردآوری شده دانش آموزان هر کلاس در جهت استفاده در فضای آموزشی همان کلاس.
5.استفاده از ظرفیتهای انجمن های مردم نهاد وارتباط مستمر با این انجمن ها در راستای تقویت مشارکت اعضای تاثیر گذار با والدین عضو این نهادها
6.شناسایی تخصص ها وتوانایی والدین ومدیریت وساماندهی وبرنامه ریزی جهت استفاده بهینه از ظرفیت والدین متخصص.
7.واگذاری اداره نمادین مدرسه به مدت یک روز کاری به اولیا جهت آشنایی با اقدامات صورت گرفته توسط مدرسه ودرک تنگناهها ومشکلات مدرسه.
8.هزینه نمودن کمکهای اهدایی والدین بلافاصله پس از دریافت با اولویت قرار دادن خواسته های والدین
لازم به تذکر است جهت بهره برداری حداکثری از ظرفیتهای انجمن های مردم نهاد وبخصوص انجمن اولیا ومربیان راهی جز شفاف سازی و اعتماد سازی وجود ندارد وبهترین داوران جهت عملکرد مدیریت مدرسه دانش آموزان واولیا انها می باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

پیش بینی وضعیت هوا

آفتابی

6°درجه

تهران

آفتابی
رطوبت: ۵۷%
باد: غرب، جنوب غرب و ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت
چهارشنبه ۲°درجه / ۱۴°درجه اکثرا ابری
پنج شنبه ۶°درجه / ۱۵°درجه اکثرا ابری
جمعه ۵°درجه / ۱۲°درجه رگبار
شنبه ۲°درجه / ۱۳°درجه آفتابی

بالا