امروز : 05 فروردين 1396

اختصاصی/ هر فردی در طول زندگی خود با خطراتی مواجه است که شاید تصور هر یک از آن‌ها فرسنگ‌ها با ذهن و اندیشه‌اش فاصله دارد؛ خطراتی که گاه جان او را نشانه می‌گیرند و گاهی با اموال و دارایی‌های انسان بازی بیرحمانه‌ای می‌کنند.