امروز : 03 اسفند 1395

 

اختصاصی/ انتشار هفته‌نامه کاسیت با تیتر " پزشکان در خط اول  " در ایستگاه هشتاد و نهمین منتشر و بر روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.