امروز : 01 اسفند 1396

 

معرفی کتاب

عبدالکریم سروش طی نزدیک به سی سال فعالیت فکری در حوزه های متعدد معرفتی کار کرده است. از نقد مارکسیسم و شرح ‏متون عرفانی گرفته تا دروس فلسفه علم، علم الاجتماع، متافیزیک، کلام، دین شناسی و... شاید اکنون وقت ان باشد که به این ‏کارنامه بلند نگاهی بیندازیم؛ کارنامه ای که سهم مهمی از تاریخ اندیشه معاصر ایران به خود اختصاص داده و چه بسا نماد و ‏نمایانگر بخشی از مساعی یک قوم باشد برای دوام بخشیدن به فرهنگ و تمدن خویش در معرکه این جهان پرتب وتاب‎..

 


امین روشن پور


در کتاب حاضر از میان حوزه های مختلفی که سروش در آنها به کار فکری پرداخته است به آن بخش که محتوای دین شناسانه آرا ‏او را تشکیل می دهد توجه شده و گردآورنده کوشیده است حول مضمون دین شناسی گزیده ای از آثار سروش را فراهم اورد‎.‎
کتاب شامل هفت مدخل زیر است‎:‎
مدخل اول: علل اقبال به دعوت انبیا
انتظارات ما از دین
مدخل دوم: تجربه دینی
تجربه نبوی
مدخل سوم: معرفت دینی
مدخل چهارم: ادب درون دینی
ادب بیرون دینی
مدخل پنجم: اصناف دین ورزی
صراط های مستقیم
مدخل ششم: بسط تاریخی دین
مدخل هفتم: دین ودنیای جدید‎...‎
آنچه در این کتاب آمده است‎:‎
‎_‎ایمان آوردن نمی تواند و نمی باید امری تقلیدی باشد‎. ‎
‎_‎دین داری از آنجا آغاز می شود که شخص سخن انبیا را مهم بشمارد‎.‎
‎_‎سر حاجت ما به دین، جاودانگی بودن ما و زندگی اخروی ماست‎.‎
‎_‎دین به سوالات نهایی ما در باب آمدن و بودنمان در این جهان و رفتنمان از آن، پاسخ های در خورد می دهد و زندگی را معنادار ‏می کند‎.‎
‎_‎دین ساخته خداوند است اما معرفت دینی ساخته ماست‎.‎
‎_‎شریعت امری الهی است اما فهم آن بشری است‎.‎

 

تدوین و گردآورنده سروش دباغ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

پیش بینی وضعیت هوا

آفتابی

6°درجه

تهران

آفتابی
رطوبت: ۵۷%
باد: غرب، جنوب غرب و ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت
چهارشنبه ۲°درجه / ۱۴°درجه اکثرا ابری
پنج شنبه ۶°درجه / ۱۵°درجه اکثرا ابری
جمعه ۵°درجه / ۱۲°درجه رگبار
شنبه ۲°درجه / ۱۳°درجه آفتابی

بالا